Ingen nedtoning av Mariakulten i sikte

I vems namn gör ni detta?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

”I vems namn gör ni detta?” är en fråga som på apostlarnas tid sysselsatte andliga sökare, politiska makthavare såväl som trollkarlar och spåmän. Den nya rörelsen, betraktad som en sekt, uppfattades som ett hot av makteliten, var också en potentiell lockande inkomstkälla för spåmän och diverse lycksökare. Det var uppenbart att apostlarnas undervisning åtföljdes av en mäktig kraftdemonstration. Därför kom naturligt nog frågan till apostlarna: I vems namn gör ni detta?

För mig kom frågeställningen som ett brev på posten då jag nyligen läste en bok med titeln ”Evangelium enligt Maria”. Den utkom på franska så sent som i år med titeln ”L´Évangile de Marie”. Författare är ingen mindre än påven Franciskus. Eftersom denne påve onekligen har överraskat positivt på flera områden, till exempel på ett särskilt sätt framhållit fattigdomsidealet och de utsattas situation i vår värld. Därför var det med spänning jag öppnade boken om Maria. Var en nedtoning av Mariakulten på gång?

Tyvärr kunde man snabbt konstatera att Franciskus, precis som sina företrädare, Benedikt XVI och Johannes Paulus II, är en hängiven tillbedjare av Maria. Så här låter till exempel en bland många andra böner i boken direkt riktade till Maria: ”Maria, du handlingens kvinna, gör så att våra händer och fötter med hast riktar sig mot andra för att skänka omsorg och kärlek från din Son Jesus, för att bringa glädje genom evangeliets ljus, liksom du själv gör. Amen!”

Det är begripligt, men ändå sorgligt, att ingen påve orkat med att ifrågasätta två relativt sent tillkomna dogmer om Maria: ”Marias obefläckade avlelse” från år 1854 uttalad av Pius IX, och ”Marias himmelsfärd” från 1950 uttalad av Pius XII. Dessa båda dogmer upphöjer Maria till en position som Nya testamentet enbart tillskriver Jesus: att vara avlad utan synd samt kroppslig himmelsfärd.

Frågan måste ställas till dem som utverkat och omhuldar dessa båda doktriner: I vems namn gör ni detta? Var i Nya testamentet finner ni belägg för att göra Jesu jordiska mor näst intill gudomlig? I katolsk litteratur kallas hon Guds heliga moder, Syndarnas tillflykt, Himlens port, Morgonstjärnan, Änglarnas drottning. Detta är enbart ett urval av titlar som ges Maria.

Apostlarna som vandrade tillsammans med Jesus bad sin Mästare att undervisa dem hur de skulle be. Denna begäran lämnade han inte obesvarad. I Lukasevangeliet kapitel 11 säger Jesus att de skulle vända sig till Fadern. I Johannes­evangeliet 16:23–24 preciserar Jesus ytterligare hur de skulle adressera sina böner genom att säga: ”Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.”

Må hela kristenheten i vår värld följa i apostlarnas spår. Svaret på omgivningens fråga till dem – I vems namn gör ni detta? – var okonstlad och omöjlig att missförstå. De hade lärt sig av Herren själv att allt, bön och förkunnelse, skulle ske i Jesu namn.

Erling Medefjord, teol kand

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Coronakrisen
Stefan Beimark, Linda Alexandersson och Stefan Claar om hur deras arbete som pastorer förändrats av coronakrisen.
Foto: Lina Mattebo, Pierre Eriksson, Malin Aronsson
Foto: Lina Mattebo, Pierre Eriksson, Malin Aronsson
Coronakrisen
Roland Utbult.
Foto: Bertil Ericson/TT
Foto: Bertil Ericson/TT
Att hålla modet uppe i isoleringen
Foto: Privat
Foto: Privat