Inget otydligt i kristna värderingar

I ett svar på KD-ledaren Ebba Busch Thors debattartikel där hon argumenterar för att förorten behöver kristna värderingar frågar den liberale debattören Jakob Norrhall vilka värderingar detta skulle vara. Han menar att ”det finns inget i begreppet ’kristen grund’ som tydliggör vad man konkret vill eller kan göra politiskt”. (Dagen 9 maj).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Som unga kristdemokrater från en av Sveriges mest segregerade städer, Göteborg, anser vi att det är en självklarhet att förorten, liksom samhället i stort, behöver vila på de värderingar som ligger till grund för det fria och toleranta Sverige som vi har vuxit upp i. Kristna värderingar innebär att vi står upp för det unika och okränkbara människovärdet, att alla ska ha möjligheten att leva ett värdigt liv och att människor ska ha möjlighet att göra sina egna livsval. Inget av detta innebär att religionsfriheten inskränks eller att någon påtvingas en kristen tro. Om Norrhall fortfarande tycker att detta är otydligt, så är han välkommen att läsa KD:s principprogram.

Att Norrhall inte förmår att göra skillnad på kristna värderingar och kristen tro blir uppenbart då han i sin replik framför rena osanningar om vad som är KD:s politik. Därför känner vi oss manade att än en gång upprepa följande: vi kristdemokrater står bakom svensk abortlagstiftning, vi står bakom att homosexuella ska kunna prövas som adoptivföräldrar och vi står bakom att människor som är på flykt ska ha rätt till att söka asyl. Vi vill inte införa obligatoriska bibelstudier i förorten.

Förutom osanna anklagelser om var KD står i diverse sakfrågor lyser Norrhalls egna förslag på hur utanförskapet i våra förorter ska bekämpas med sin frånvaro. I flera decennier har Sverige tillämpat en kombination mellan socialdemokratisk bidragspolitik, värdeliberalism och individualism. Detta leder till ett samhälle där alla bara ser till sitt eget bästa och där goda värderingar är relativa. Då är det inte konstigt om det i en socioekonomiskt utsatt stadsdel brinner 60 bilar under en enda kväll, vilket skedde i Frölunda i Göteborg under sommaren 2018.

Det finns skäl till att KD ökar i stort sett i varje opinionsundersökning. Väljarna är trötta på segregationen mellan innerstaden och förorten. Samtidigt är vi det enda partiet som pratar om värderingar och människovärdet. Vi vet att det inte räcker med en reformerad arbetsmarknad för att bygga ett starkt samhälle. Utöver snillrik lagstiftning så är goda värderingar nödvändiga för att lyckas med samhällsbyggandet. Därför är dessa värderingar inte valbara i det Sverige vi vill se.

Vi unga kristdemokrater vill ha ett samhälle som värnar det kristna människovärdet, där möjligheten för dig att forma ditt liv ska vara lika självklar oavsett om du bor i Frölunda eller i Örgryte, i Rinkeby eller Ekerö, i miljonprogrammet eller villaidyllen.

Samuel Bråse, ordförande för KDU Göteborg

Pontus Fransson, vice ordförande för KDU Göteborg

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner