Inkarnationen och treenigheten avgör

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Talet om att de kristna och muslimerna ber till och tror på samma Gud avgörs helt genom tron på om Gud är en evighetsvarelse i gemenskap av fader, son och ande, och om den evige sonen har antagit mänsklig natur i Jesus från Nasaret; och om det är sonen som är upphovet till världsalltet.

Fadern vittnar om sonen och säger: ”Gud, din tron står i evigheters evighet…” (Hebr 1:8). Fadern vittnar vidare om sonen: ”Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk…” (Hebr 1:10). Om sonen säger Paulus: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom” (Kol 1:15–17). Efter uppståndelsen fick lärjungen Thomas känna på Jesu sårmärkta kropp och utbrister: ”Min Herre och min Gud” (Joh 20:27–28).

Instämmer muslimerna i denna tillbedjan? Vem är det, egentligen, som somliga präster är ute för att behaga?

Sven Degerfeldt

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner