Isabelle Waldenvik: Vi måste lära oss att skilja på sak och person

Vid ett tillfälle sa ja ”Nu ger jag upp. Politik handlar för mycket om makt och om vem man håller om ryggen” skriver Isabelle Waldenvik.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag tror på att ge människor en ny chans. Jag tror på att skilja mellan sak och person. Att inte vara snabb att döma. Jag tror på debatt med högt i tak, yttrandefrihet och oliktänkande. I Sverige är vi bra på det, oftast.

När statsråd och ministrar äventyrar landets säkerhet och håller inne med information, då är kritiken befogad. När organisationer samlas i Almedalen för gemensam proklamation av främlingsfientliga åsikter och värderingar – bör kritiken vara stor.

När Pride kritiseras i nedlåtande ordalag bör ordvalet förklaras, men kritiken för densamma ges utrymme. Och när jag läser att vår tidigare finansminister, en person jag högt respekterar, grundligt gjort bort sig på en fest, hotat och kränkt andras integritet, är besvikelsen stor.

Samtidigt upprörs jag över hur olika vi hanterar kritik och opposition riktad mot personer och organisationer som felar. Vad är det som gör att klandren i vissa avseenden sker sakligt medan den i andra fall blir till personangrepp, hat och fördömelse?

Etik och moral är viktiga begrepp. För mig är det själva anledningen till alla sena kvällar på styrelsemöten, nätter framför datorn och semesterdagar på politisk konferens.Länge har jag levt i föreställningen att det är grunden för de flesta som engagerar sig politiskt eller i ideell organisation och förening. Om jag varit optimist eller naiv vet jag inte, men successivt har synen på vad som motiverar och driver andra människor förändrats, blivit mer grå kanske.

Vid ett tillfälle utbrast jag till mina närstående: ”Nu ger jag upp. Politik handlar för mycket om makt, om vem man håller om ryggen och om att inte kliva utanför ’åsiktskorridoren’.
Klokt fick jag till svar: ”Men Isabelle, om det verkligen är så som du säger, är du då beredd att lämna över ansvaret för samhället och din egen och vår framtid till dem?”
Nej det går inte för sig.

Men nu tvivlar jag igen, på samhällets förmåga att hålla två tankar i huvudet samtidigt, att skilja på sak och person, och att hålla en konstruktiv debatt där yttrandefriheten, på riktigt, värnas. Så en vädjan, oavsett hur upprörande en annan persons åsikt kan vara, ge den utrymme och sluta favorisera.

Den som hatar och går till personangrepp på grund av en åsikt försvagar yttrandefrihet och oliktänkande – det som vi är så bra på i Sverige, oftast.

Isabelle Waldenvik, ordförande KDU Västra Götaland

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Explosionen i Beirut
Johanna Svanelind arbetar för Act Svenska kyrkan i Beirut, men är just nu i Sverige. - Den värsta chocken har börjat lägga sig, men det har varit tunga dagar, säger hon om explosionerna i staden.
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Kyrkoledarval i Equmeniakyrkan