Israel håller en rasistisk kurs

Israels regering bär ansvaret för våldsutvecklingen och måste acceptera en palestinsk stat. Det kravet ställer Diakonias Bo Forsberg och den palestinske prästen Naim Ateek.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Återigen offras civilbefolkningen i kriget mellan Israel och Hamas och återigen är omvärlden tyst inför övergreppen. Men dagens situation hade kunnat undvikas om inte omvärlden även varit tyst inför den ständigt pågående ockupationen, bosättningarna samt brotten mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

200 palestinska fångar hungerstrejkar sedan flera månader i protest mot att Israel har fängslat dem utan rättegång och att de inte fått några skäl till varför de hålls fångna. I maj dödade Israels militär två palestinska tonåringar utanför Ramallah, och i juni ytterligare en 16-åring. I juni kidnappades och dödades tre israeliska ungdomar sannolikt av palestinska extremister, och några dagar senare torterade israeliska extremister en tonåring till döds.

Under jakten på de palestinska kidnapparna så larmade israeliska organisationer om grova övergrepp som misshandel, vandalisering och massarresteringar.

Vi menar att allt mänskligt liv är heligt, israeliska liv såväl som palestinska, judiska såväl som muslimska, och muslimska såväl som kristna. För dem som har ögon att se med så är dödande och övergrepp meningslöst.

Vi fördömer dödandet och övergreppen oavsett om de skyldiga är Israel, Hamas, palestinska extremister eller israeliska bosättare.

Men ett tungt ansvar för situationen faller på den israeliska högerregeringen och dess politik som har ökat inriktningen mot etnisk diskriminering. Man har avfärdat en fred baserad på internationell rätt. Man har motarbetat en tvåstatslösning, och en självständig palestinsk stat som endast skulle täcka 22 procent av det historiska området Palestina. Israels regering tror att de kan vrida tillbaka historiens gång och skapa ett Israel baserat på religiös och etnisk identitet. Regeringen tror att man genom militär och teknologisk övermakt kan tvinga palestinierna att böja sig. Det kommer inte att ske därför att man befinner sig på fel sida av historien. Det är inte bara palestinierna som är emot detta, historien själv är det. Framtiden för världen är multietnisk, multikulturell och multireligiös där olika gemenskaper lever tillsammans.

Alltför många krig har utkämpats i religionens namn. Ibland handlar det om religiösa motsättningar och målsättningar, men lika ofta utnyttjas religionen för politiska, ekonomiska och makt syften.

Vi vet att det bland politiker, religiösa företrädare och vanliga människor finns en överväldigande majoritet för att vi ska leva fredligt tillsammans.

Alla goda krafter i Israel, Palestina, och det internationella samfundet, måste medverka för att sätta stopp för vansinnet, och i en anda av respekt för varandra skapa öppna, stabila och förtroendefulla relationer. Det är den enda vägen framåt.

För länge sedan citerade Jesus Psaltaren 37:11: ”Men de ödmjuka skall ärva landet.” De ödmjuka är invånarna i landet, både israeler och palestinier, som vill leva tillsammans. De som vill bygga ett land som exkluderar andra kommer att försvinna och nya ledare kommer att träda fram, en israelisk Abraham Lincoln eller en israelisk de Clerk som kommer att leda Israel till en fred som baseras på att dela landet med alla – män och kvinnor, israeler och palestinier – och de kommer att leva tillsammans som jämlikar med mänsklig värdighet.

Vi uppmanar:

våra palestinska systrar och bröder att fortsätta att kämpa mot orättvisor genom icke-våldsaktioner.

våra religiösa ledare, kristna, judiska och muslimska, att höja en profetisk röst mot orättvisor och förtryck.

den palestinska myndigheten att hålla fast vid sin uttalade målsättning att skapa en samlingsregering.

alla sidor att avstå från våld och visa respekt för civilbefolkningen.

Om Israels regering vill ha fred så måste den förändras. Den måste tro på kraften i en fred som baseras på rättvisa och jämlikhet. I en tid som denna krävs det att de israeliska ledarna visar mod och:

inser att våld bara föder våld och att desperation kan föda desperata åtgärder. Israel, liksom Hamas, måste därför stoppa våld- och hämndspiralen.

åtgärdar orsakerna till problemen: de rasistiska lagarna, militärockupationen och de illegala bosättningarna.

stoppar all form av kollektiv bestraffning, godtyckligt dödande och utomrättsliga avrättningar, och i stället upprätta rättsäkerheten. Det är orättfärdigt att straffa oskyldiga för handlingar som andra genomfört.

arbetar med Förenta nationerna och den palestinska myndigheten för att lösa konflikten, och detta måste ske med utgångspunkt i internationell rätt för att kunna garantera fred och säkerhet för både Israel och Palestina.

Vi beklagar passiviteten hos världens ledare inför ockupationen av Palestina. De måste inse att för att lösa konflikten krävs intervention utifrån. Världens mäktigaste nationer bidrog till att skapa konflikten och de måste nu bistå med att lösa den.

Israels regering tror att de kan vrida till- baka historiens gång och skapa ett Israel baserat på religiös och etnisk identitet.

Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia

Naim Ateek, präst och ledare för Sabeel

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Foto: Janerik Henriksson/Geert Vanden Wijngaert/TT
Foto: Janerik Henriksson/Geert Vanden Wijngaert/TT