Israels ambassadör: Därför måste Iran stoppas

Det internationella samfundet måste nå en lösning som garanterar att Iran aldrig blir en kärnvapenmakt. Det är naivt att tro på en förändring genom att man pratar och handlar med landet, skriver Israels ambassadör.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Iranavtalet, som ingicks 2015, var tänkt att förhindra Iran från att nå kärnvapenkapacitet men det har inte i någon som helst utsträckning påverkat Irans aggressiva ambitioner. I stället skapar det en mekanism som banar väg för ett iranskt kärnvapen. Avtalets så kallade ”sunset clause” säkerställer att Iran efter bara tio till femton år kan återgå till sitt anrikningsprogram och framställa tillräckligt mycket anrikat uran för ett kärnvapen. Iranavtalet är således ett i högsta grad otillräckligt svar på Irans militära kärnenergiprogram.

Avtalet underminerar samtidigt det internationella samfundets möjligheter att sätta press på Iran som svar på dess hotfulla agerande i regionen. Ett agerande som innefattar inte minst den fortsatta utvecklingen av långdistansrobotar avsedda att bära kärnvapenstridsspetsar med kapacitet att nå Europa. Ett fortsatt upprätthållande av avtalet förhindrar dessutom alla möjligheter att få Iran att återvända till förhandlingsbordet. I april 2018 avslöjade Israel en rad dokument som bevisar att Iran under många år bedrivit ett hemligt kärnvapenprogram, något man i strid mot Iranavtalet också fortsätter med.

Den iranska regimen idkar utpressning mot det internationella samfundet genom att hota säkerheten för sjöfart i regionen, vilket bland annat påverkar framkomligheten för oljetankfartyg, vilket den senaste utvecklingen i Persiska viken visar. Denna utpressningstaktik används för att tvinga det internationella samfundet att fortsatt acceptera Iranavtalet medan den iranska regimen kan fortsätta att berika sig själv.

Grundtanken med Iranavtalet var och är naturligtvis att det skulle skapa en möjlighet för den iranska regimen att använda de härigenom frigjorda resurserna till att utveckla och förstärka välfärden för det iranska folket. I stället har regimen använt tiotals miljarder till att finansiera blodiga krig och proxygrupper runt om i Mellanöstern. I Syrien har det iranska Revolutionsgardet byggt militär infrastruktur för att bistå Assad i dödandet av civila syrier. I Libanon bygger Hizbollah fabriker för precisionsrobotar bara några meter från Beiruts internationella flygplats. I Jemen attackerar Houthi-rebellerna saudiska oljetankfartyg, fabriker och flygplatser. I Gaza fortsätter Hamas och palestinska Islamiska Jihad sin urskiljningslösa raketbeskjutning riktad mot civila israeler.

Västerländska säkerhetstjänster har under de senaste åren avslöjat och stoppat ett antal dödliga terrorattacker i USA och Europa, däribland i Danmark, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Avsändaren är alltid densamma – det iranska Revolutionsgardet.

Iran är ett kulturellt och historiskt ytterst imponerande land men dess folk hålls som gisslan av ayatollornas nukleära ambitioner och deras outtröttliga ansträngningar att destabilisera inte bara sin egen region utan hela världen, genom det omfattande understödet till global terrorism.

Givet Iranavtalets brister är det absolut nödvändigt att det internationella samfundet når en lösning som garanterar att Iran aldrig blir en kärnvapenmakt med ballistiska robotar och att landet upphör med sitt stöd till internationell terrorism. Det är naivt att tro att ayatollornas regim i Iran kan förändras genom att man pratar och handlar med dem. Det har bevisats om och om igen att detta inte fungerar. Endast omfattande sanktioner som försvagar de totalitära ledarnas ställning har verklig effekt och endast sådana sanktioner kan förhindra att diktaturen Iran når kärnvapenkapacitet.

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA