Jacob Sunnliden: Relationerna är viktigast - inte närvaron på internet

Kyrkan som institution har ingen betydelse på nätet. Det viktiga är närvaron av många olika människor, skriver Jacob Sunnliden i ett svar till Johan Eriksson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Det gör mig aningen bekymrad att läsa Johan Erikssons appelliknande text om kyrkans digitalisering i Dagen (12/1). Det är i synnerhet av tre anledningar. Det ska sägas att jag ser och rycks med i Johan Erikssons välvilja och uppmuntran. Men vi befinner oss i en annan tid än då hans text är applicerbar. Jag är helt övertygad om att det företrädesvis är människor över 30 år som håller med honom.

För det första: Vi är den sista generationen som har behövt erövra den ”nya” tekniken. Den yngre generationen ser den fysiska världen som sekundär och den digitala som primär. Jag kan inte nog understryka skillnaderna mellan oss och våra barn. Liksom vilken gigantisk förändring som skett. Inte bara på så sätt att vi blir stressade (om man är över 30 år) när det hela tiden kommer notiser, sms eller det ringer i fickan utan den påverkar oss till ande, kropp och själ. Det borde finnas en teologi kring det här. Vi behöver snarare hjälpa varandra i den tjänst vi redan står i som närvarande på diverse sociala medier än att fokusera på att lösa ett nytt förhållningssätt på gammalt sätt.

Läs också: Låt kyrkan vara en motkultur till teknikutvecklingen
 

För det andra: Kyrkan är närvarande på internet ty den utgörs av varje döpt och troende. Är det någon som ska förändra kyrkan är det den heliga Ande. Jag vill inte göra mig lustig men det här perspektivet är avgörande. Kyrkan som institution är inget på internet. Det är den förtjänade närvaron av olika människor som spelar roll. Vi är (tyvärr) förbi sändar/mottagar-förhållandet. Vi behöver snarare hjälpa varandra i den tjänst vi redan står i som närvarande på diverse sociala medier än att fokusera på att göra folk till lärjungar.

För det tredje: Mobilen eller tekniken är inte vår tids areopag. Det är våra sociala nätverk som är vår utgångspunkt. Det betyder i praktiken att det inte finns en institution som ger människor svar eller kunskap, utan många olika. Att en församling i Dalarna skulle få en miljon tittare då de firar gudstjänst är meningslöst. Det handlar om relationer. Det har det alltid gjort i Kyrkan. Vi behöver snarare hjälpa varandra i den tjänst vi redan står i som närvarande på diverse sociala medier än att fokusera på den nya tekniken.

Jag håller med Johan Eriksson om att samfunden bör anställa människor som är specialister på dagens teknik. Men som också är samtida och specialister på relationer. Varje samfund bör ha en digital strategi och vi är många som kan hjälpa till med den. Som medlem i ett samfund bör man också ställa krav på att detta finns. Organisationer och samfund kan bli bättre på sin närvaro och sökoptimering.

Låt oss uppmuntra varandra till att vara det ljus och salt man upplever att man kan vara där man står just nu. Omsluten av nåd och medveten om att man bara är ett redskap i något Herren redan har en plan för. Och förvissad om att man inte är ensam. Vi är många döpta och troende som varje dag vistas i sammanhang både utanför och genom tangentborden.

Jacob Sunnliden, kommunikatör inom Svenska kyrkan
 

Läs också: Johan Eriksson: Dags att digitalisera kyrkan!

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.