Jag ifrågasätter Migrationsverket

Vi kräver att Migrationsverket snarast utbildar handläggare och ger dem bistånd när det gäller förhör av konvertiter. Det skriver Bengt Sandqvist för Ansgarsförsamlingen i Västerås i ett öppet brev.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Öppet brev till Fredrik Beijer, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Västeråsaren och riksdagsledamoten Roger Haddad har i en skriftlig fråga (2012/13:369) till statsrådet Tobias Billström ställt frågan: ”Vad avser statsrådet att göra för att underlätta för personer som konverterat att få uppehållstillstånd i Sverige?”

Tobias Billström svarar med att bland annat beskriva Migrationsverkets regelverk och avslutar: ”Som hos alla myndigheter pågår ett kontinuerligt utvecklings- och kvalitetssäkerhetsarbete hos Migrationsverket. Jag finner inte, mot bakgrund av ovanstående, behov av att vidta någon åtgärd med anledning av Roger Haddads fråga, men fortsätter att följa frågan om religiös tillhörighet som grund för asyl”.

Nu undrar jag med stort allvar vad detta ”kontinuerliga utvecklings- och säkerhetsarbete hos Migrationsverket” betyder i realiteten?

Rättschefen Mikael Ribbenvik skriver i RCI 16/2012:

”Missionerande kristna fortsätter att vara föremål för trakasserier och övervakning” (sid 4).

”En annan grupp som i allt större utsträckning har blivit föremål för myndigheternas intresse är regimkritiker som använder sig av internet. (…) Dock är det uppenbart att man från iranska myndigheter försöker att bevaka även trafiken utanför Irans gränser.” (sid 5).

I SR International på svenska (2012 11 12) säger Fredrik Beijer, biträdande rättschef på Migrationsverket: ”Om man varit offentlig med sin nya tro och gjort troligt även för iranska myndigheter att man är konvertit, så ska det kunna räcka för att få stanna i Sverige.”

I samma program säger ”flyktingpastorn” Bengt Sjöberg att det finns många fall där konvertiters tro ifrågasätts i det svenska asylsystemet: ”Som jag känner till är det 6–7 ärenden som bara jag har aktuellt”.

Carl Bexelius, biträdande rättschef, säger att Migrationsverket är fullständigt medvetet om att den iranska tolkningen av sharialagarna innebär dödsstraff, eller åtminstone fängelse för en person som konverterat. Människor har åtalats och fängslats i Iran efter apostasi (avfall från religionen), bekräftar Bexelius (Vestmanlands Läns Tidning 2013-03-02).

Jag ifrågasätter starkt detta ”kontinuerliga utvecklings- och säkerhetsarbete hos Migrationsverket”!

Jag uppfattar att det, trots offentliga uttalanden från rättschefer, verkar vara mycket svårt att få asyl som konvertit. Bedömningar görs utifrån Migrationsverkets, inte alltid helt uppdaterade landinformation. Konvertiter möts av misstro från Migrationsverkets handläggare. Och Migrationsverket misstror erfarna själavårdares intyg av en konvertits genuina kristna tro. Som erfaren och kompetent själavårdare upplever jag det som kränkande.

Utifrån kontakter med andra som arbetar med asylsökande konvertiter verkar Migrationsverket dessvärre behandla avslag som praxis. Vi har under de senaste åren sett underliga beslut och domar gällande utvisningen av konvertiter. Jag uppfattar detta som en förskräckande likgiltighet inför frågan. Det handlar faktiskt om liv eller död för enskilda människor.

För några år sedan genomförde Migrationsverket en kvalitetskontroll av utvisningsbeslut gällande konvertiter. Dåvarande rättschefen bad om 5–6 fall med typiska konvertiter som fått avslag. Efter en noggrannare genomgång fick somliga uppehållstillstånd. Detta ser jag som mycket anmärkningsvärt då de tidigare fått avslag genom bedömning av Migrationsverkets handläggare.

Med detta som bakgrund yrkar jag och Ansgarsförsamlingen i Västerås

att Migrationsverket i sitt arbete med landinformation till sig knyter lämpliga företrädare för de asylsökande, företrädare som av naturliga skäl är väl förtrogna med situationen i respektive land.

att Migrationsverket snarast, som ett led i sitt ”kontinuerliga utvecklings- och säkerhetsarbete” utbildar handläggare och ger dem bistånd när det gäller förhör av konvertiter.

att Migrationsverket snarast tar fram nya riktlinjer för handläggares förhållningssätt till kristna församlingars och själavårdares bedömningar av en konvertits genuina kristna tro.

att Migrationsverket ansluter sig till den bedömning som Europadomstolen för mänskliga rättigheter och som Storbritannien gör och omedelbart stoppar utvisningar av kristna konvertiter till Iran.

Bengt Sandqvist, pastor, Ansgarsförsamlingen i Västerås

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe