Jerusalem måste bli huvudstad också i Palestina

EU måste nu gå från ord till handling och sätta tryck bakom sitt uttalande.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Jerusalem måste bli huvudstad också i en framtida palestinsk stat sida vid sida med Israel. Detta är innebörden i ett gemensamt uttalande av EU:s utrikesministrar.

EU erkänner inte Israels annektering av östra Jerusalem, och understryker att ”bosättningarna och en separations-barriär Israel har byggt är på ockuperat land och att Israels vräkningar och förstörelsen av palestinska hem i östra Jerusalem är illegala enligt internationell lag”.

I nuläget färdigställer Israel, trots utfästelser om byggstopp, 3 000 nya bostäder för israeliska judar på Västbanken. Runt 300 000 israeler bor i dag i olika olagliga bosättningar, i tillägg till 180 000 i östra Jerusalem.

EU konstaterar att Israels aktiviteter ”utgör ett hinder för fred och hotar att göra en tvåstats-lösning omöjlig”.

Enligt FN:s ursprungliga delningsplan från 1947 skulle mandatet Palestina delas i två delar, Israel och Palestina. Jerusalem skulle behållas under internationell kontroll.

Efter Israels olika erövringar och etniska rensningar återstår i dag 22 procent, mindre än hälften av det ursprungligen tänkta territoriet, för en möjlig palestinsk stat.

Det är detta område som Israel nu gör anspråk på, metodiskt bebygger med bosättningar, murar och segregerade vägar, och fyller med egna kolonisatörer och militär.

Man har förklarat Jerusalem för ”Israels odelbara huvudstad för evigt” och avvisar varje tanke på att låta de palestinska flyktingarna återvända till sitt hemland.

EU måste nu gå från ord till handling och sätta tryck bakom sitt uttalande.

Israel måste uteslutas från ekonomiskt, kulturellt och vetenskapligt samarbete med EU, bojkottas och stängas av från evenemang som EM-fotboll och Eurovisionsschlagerfestival så länge man inte upphör med ockupationen och kolonisationen av palestinskt land.

Det är, som EU påpekar, bara genom ”en tvåstatslösning med staten Israel och en oberoende, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat existerande sida vid sida i fred och säkerhet” - och detta inom en överenskommen tidsram - som en hållbar och rättvis fred kan uppnås i konflikten.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek