Jesper Eneroth: Orättvis kritik mot S

POSK och Frimodig kyrka visar återigen ovilja att prata om sakfrågor. Man lägger mer krut på att kritisera S än att prata om sina idéer för att stärka Svenska kyrkan, skriver Jesper Eneroth.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nomineringsgrupperna POSK och Frimodig kyrka attackerar i varsin replik Socialdemokraterna. Den kritik som dessa grupper direkt och indirekt lyfter mot oss Socialdemokrater, och den nedsättande attityd gentemot alla socialdemokratiska förtroendevalda i Svenska kyrkan är både omfattande och orättvis. Jag känner därför behov av att kommentera detta något.

Läs också: Ser S kyrkan som statskyrka?

Läs också: Kyrkan ska styras av sin bekännelse, inte av partivärderingar

Alla Socialdemokrater som ställer upp i kyrkovalet är medlemmar av Svenska kyrkan, annars är man nämligen inte valbar till förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Vi tar den kyrkliga demokratin på allvar. Vi ställer upp som rörelse i kyrkovalet för att en stor del av våra medlemmar brinner för Svenska kyrkan. Ett bevis på detta är att Socialdemokraterna ställer upp med 6439 kandidater inför höstens kyrkoval. Trots detta envisas POSK med att kritisera dessa fler än 6000 medlemmar i Svenska kyrkan som väljer att engagera sig just för att de ställer upp för Socialdemokraterna.

Bland våra socialdemokratiska kandidater finns alla grupper av medlemmar i kyrkan som delar de socialdemokratiska värderingarna. Vi har byggnadsarbetare, pensionärer, studenter, präster, diakoner och många, många fler. Men viktigare är den i kyrkoordningen fastställda ingången att alla oavsett engagemang, och var på trons väg man befinner sig är lika viktiga och prioriterade för Svenska kyrkan. Det verkar Nils Gårder (POSK) i sitt debattinlägg missat.

Magnus Nilsson (FK) kritiserar oss Socialdemokrater för att vi står upp för den öppna demokratiska folkkyrkan och för att vi ser på detta som ett framgångsexempel. Jag är av den uppfattningen att Svenska kyrkans omfattning, öppenhet och bredd bidrar till att bredda porten och sänka trösklarna för att gå in som medlem i Svenska kyrkan. Att Frimodig kyrka inte ser medlemstappet som ett hot är ingen nyhet och det klargjordes tydligt av Frimodig kyrkas ordförande under G som i Guds kyrkopolitiska seminarium på Almedalen.

Vidare anklagar Nils Gårder (POSK) Socialdemokraterna för att ”underskatta en levande församling av kött och blod”. Det är en anklagelse jag inte håller med om. Vi ser både det stora värdet i detta som möjligheten för alla medlemmar till inflytande. Det är viktigt att medlemsinflytandet upprätthålls, inte minst via vårt demokratiska valsystem. Det är viktigt för att Svenska kyrkan även fortsättningsvis ska vara en öppen folkkyrka där alla kyrkotillhöriga har samma värde.

POSK och Frimodig kyrkas repliker visar återigen på oviljan att med oss prata om sakfrågor och visioner. Man lägger från deras sida mer krut på att kritisera oss än att prata om sina idéer för att stärka Svenska kyrkan, vilket jag tycker är synd. Avsaknaden av en saklig kyrkopolitisk debatt tror jag gör det svårare för medlemmarna att veta vad de ska rösta på i kyrkovalet.

I höstas kämpade jag för ett beslut som löd att ingen diskriminering ska förekomma i samband med den kyrkliga handlingen vigsel. Det förslaget röstade POSK nej till med argumentationen att det inte finns någon diskriminering av samkönade par. Jag drev också frågan om att vi ska arbeta för schysta villkor och mot social dumpning i kyrkans upphandlingar. Även det röstade POSK nej till. Till och med frågan om att barn och ungdomsverksamheten ska vara kostnadsfri motsätter sig POSK.

POSK må vara en partipolitiskt obunden grupp, men de är definitivt inte en opolitisk grupp. Det samma gäller i högsta grad Frimodig kyrka.

Jag är glad och stolt över att Socialdemokraterna ställer upp med fler än dubbelt så många kandidater som POSK inför kyrkovalet. Det pekar på det stora engagemang för Svenska kyrkan som finns i den socialdemokratiska medlemskåren.

Det är viktigt att vi är många, för kyrkan står inför stora utmaningar. Många väljer att lämna Svenska kyrkan. För att stoppa detta krävs offensiva och framtidsinriktade åtgärder som visar på all den fantastiska verksamhet Svenska kyrkan bedriver. Detta gäller inte minst det diakonala och sociala arbetet. Jag tror att vi kan finna många framtida kyrkotillhöriga om vi bara blir bättre på att sprida vårt budskap och bjuda in till verksamhet.

Med en röst på Socialdemokraterna i kyrkovalet får man företrädare som vill ha en öppen folkkyrka som kämpar för en bra arbetsmiljö och som ständigt tar kampen för alla människors lika värde och rätt. Så skapar vi goda förutsättningar för kyrkan att bedriva bra verksamhet och sprida evangelium i samhället.

Jesper Eneroth, gruppledare för Socialdemokraterna i Kyrkomötet

Säg din mening

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå