Jesu enhetsbön var inte som påvens

Det är Guds ord Bibeln som ger oss de sanna direktiven: En Herre, ett dop, en Gud.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Mitt i böneveckan för kristen enhet riktade den romersk-katolske påven Franciskus skarp kritik mot alla kristna och deras oförmåga att hålla ihop.

Splittringen mellan kristna är en skandal, säger han. Påven hänvisade till bland annat Johannesevangeliet 17:21 där Jesus säger ”att de alla skall bli ett”. Vi måste fördubbla våra ansträngningar och be för ännu mera enhet, sådan som Jesus försökte uppnå bland sina lärjungar, fortsatte påven.

Men någon sådan enhetsbön bad aldrig Jesus, enligt de mer grundtexttrogna översättningarna King James och den svenska från 1917 säger han ”att de skall vara ett”. Det var till sina lärjungar Jesus talade – och lärjungaskaran var ett i läran, församlingsgemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Men vad gäller den katolska kyrkans lära och traditioner så kan den bibeltrogne aldrig acceptera att bli ett med dem.

I dessa ekumeniska tider är ju målet att alla ska bli ett, helt enligt direktiven i det ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica.

Är vi med i detta så förbinder vi oss att verka för Jesu Kristi kyrkas synliga enhet i en enda tro, som tar sig uttryck i att vi ömsesidigt erkänner varandras dop, lever i eukaristisk gemenskap och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst.

Men det är Guds ord – Bibeln – som ger oss de sanna direktiven: En Herre, en tro, ett dop, en Gud.

Gunnevi Karvonen

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Natanael Johansson
TORPKONFERENSEN
Premium