Jesus dog för sin skapelse också

Stig Melins (med meningsfränder) inställning (25 maj) till vårt hem jorden är en både sorglig och destruktiv teologi och kristendom.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Denna teologi bidrar starkt till att sänka kristendomen och dess trovärdighet. Människan är ju kallad av Gud själv att vårda och värna Hans skapelse, och den kristna tron borde vara en extra drivkraft för att värna livet på jorden, inte tvärtom.

Jorden har varit och är livets planet och vårt hem här och nu. Vårt hem måste vi ju underhålla. Det finns krafter som vill riva ner livet på jorden. Vi måste tillhöra de goda krafterna, som motverkar och bygger upp i stället. Det är därför det finns olika hjälporganisationer, projekt, lagar för människor, djur, natur, miljö. En viktig organisation borde vara kyrka/samfund och inte minst dess böner och stöd för alla goda krafter, som försvarar jorden.

Kort tid kvar på jorden? Det vet vi inget om! Livet har funnits som vi vet både före och efter Kristus. Kanske kommer också ett tusenårigt fridsrike och så vidare. Tänk på vårt hem himlen, men också vårt hem Tellus. Somliga borde tänka mer på att ha fötterna på jorden och mindre vara uppe i det ”blå.” Jesus dog för människan men också för sin övriga skapelse.

Ulf Lundqvist, Ljungsbro

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Lilla Erstagården