Jesus, inte Petrus, är klippan

Inget om Petrus som biskop eller påve i Rom finns omnämnt i Bibeln och inte heller är denna lära historiskt trovärdig.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Tyvärr är läran om aposteln Petrus påstådda biskops- eller påveämbete i Rom mycket spridd inom kristenheten. Det är därför inte förvånande att Mikael Karlendal upprepar den och uppenbarligen tror på den (Dagen 27/11).

Inget om Petrus som biskop eller påve i Rom finns emellertid omnämnt i Bibeln och inte heller är denna lära historiskt trovärdig. Inte ens Jesus påstod att Petrus var någon klippa som Guds församling skulle byggas på. I stället sa Jesus till Petrus: Du är Petros (liten sten) och på denna Petra (klippa) skall jag bygga min församling. Klippan måste därför, liksom i Bibeln i övrigt, vara Jesus Kristus själv eller Petrus bekännelse av Jesu gudom.

Varför inte nöja sig med att tro det som Bibeln säger i psalm 40: ”Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan ….” Han, Jesus Kristus, är denna klippa och på denna ryms alla som vill tro på Kristus.

För övrigt beskrev Petrus sig själv som en ”sten” i det andliga tempelbygget som är Guds församling. Det som Karlendal, och andra med romersk katolsk lära, tillskriver Petrus är därför något som Petrus själv inte håller med om.

Torbjörn Göransson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel