Jesus kräver total överlåtelse

Jesus lyfter inte fram ett attraktivt budskap, Han beräknar kostnader och talar om ett liv som kräver total överlåtelse och totalt engagemang. Det skriver pastor John van Dinther.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Diskussionen har varit livlig om hur vi ska nå människor i vårt samhälle med evangeliet med utgångspunkt i Niklas Pien­sohos bibelstudium på Nyhemskonferensen i juni. Jag har beslutat mig för att dela några enkla tankar från min horisont.

För tjugo år sedan ledde Gud min fru och mig att starta församlingen New Life i Stockholm. Vi har försökt vara trogen Guds ord men också Jesu sätt att bemöta människor. Hundratals människor från alla samhällsskikt har kommit in i en relation med Jesus. De har känt att de har välkomnats av en kärleksfull gemenskap som har försökt att vara en tydlig profetisk röst i en sekulär omgivning. Vi har aldrig glömt Jesu egna ord i Bergspredikan. Han ifrågasätter motiven bakom fasaden hos sin tids religiösa människor, sedan fortsätter han: Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Matteus 7: 13–14, Folkbibelns översättning)

Vi tycker inte om ordet trång – tänk på trångboddhet, trånghet, trångmål, eller trångsynthet (som översättas med: inskränkt, ensidig, begränsad, fördomsfull, intolerant, insnöad, enkelspårig med ordet vidsynt som motsats).

Jesu ordval är främmande och kan vara kränkande för människor år 2013 i Sverige. Kalla mig vad du vill; men kalla mig inte trångsynt! Mycket handlar om tolerans, pluralism och att vara inkluderande. Ändå säger Jesus, ”Jag är vägen och sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6 ).

Jesu goda nyheter bejakas genom att man går in genom en trång port och genom trånga tankar som exkluderar många människor. Han säger faktiskt att de är få som finner den.

Enligt min åsikt finns det två evangelier i denna värld, det förorenade evangeliet där vi presenterar Kristus + något = ingenting, och det enkla evangeliet som är Kristus + ingenting = allt.

Läs Lukas kapitel 14 från vers 25: Stora skaror följde honom, och han vände sig om och sade till dem: ’Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.

Här finns skarorna, massor av människor som är imponerade av Jesus Kristus. Det är så många att man nästan trampar ihjäl varandra! Nu har Jesus möjligheten att berätta de goda nyheterna så att alla kan börja följa honom. Vad skulle en modern evangelist i Sverige 2013 säga? Kanske: ”Kom nu så ber vi en liten bön. Då är allt klappat och klart!”

Men Jesus lyfter inte fram ett attraktivt budskap. Han beräknar kostnader och talar om ett liv som kräver total överlåtelse och totalt engagemang.

Det är inte lätt. Mycket enklare är det att gå den breda vägen. De som representerar den säger: ”Oroa dig inte om din synd. Oroa dig inte om din teologi!”

Den breda porten leder till en bred väg där du inte behöver lämna något bakom dig. Du kan ta med alla dina saker, all din självrättfärdighet, allt ditt bagage, all din synd. Den breda porten leder till ett lättare förhållningssätt, gott om utrymme, med plats för olika synpunkter (ingen trångsynthet där inte!), där finns tolerans, inga trottoar­kanter, inga gränser, alla dina önskningar får plats på den breda vägen. Det finns mycket sällskap på den vägen.

Den trånga porten kräver att du går in ensam, utan bagage. Det kräver ett beslut, det kommer inte att hända av en slump.

Evangeliet i sig är en uppmaning: ”omvänd dig och tro på Herren Jesus Kristus”. Det räcker inte att lyssna på en predikan om den trånga porten, att studera den eller att beundra dess formgivning eller evangeliets visdom.

I vår tid finns det många människor som beundrar evangeliet, den trånga porten, Kristi verk på korset och även det arbete som utförs i hans namn. De beundrar Jesu etik och hans dygder. Men helvetet kommer att bokstavligt talat att vara fyllt med människor som beundrade Jesus, hans undervisning och hans etik eller som tyckte att våra församlingar var coola eller gillade våra fina, tröstande ord utan konsekvenser.

Ibland säger folk till mig: ”Du är väldigt trångsynt. Mitt svar blir: ”Du har ingen aning om hur trångsynt jag verkligen är! Det som jag tror på, är mycket mer trångsynt än vad du kan ana!”

Evangeliet, såsom Jesus predikar det, lämnar oss inte oberört. Det är som en kniv. Det skär rakt igenom allt, mig själv, dem som jag älskar, våra familjer, våra gemenskaper och kyrkor, städer och länder.

John van Dinther

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Dagen från Järvaveckan
Premium
Foto: Urban Thoms
Dokument: Kristen ungdomskultur
Premium
Foto: Joakim Lundgren