Jesus upphöjde inte Maria

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Svar till Lillemor Hallin & Anders Piltz angående synen på Maria.

Jesus själv vägrade upphöja Maria: ”Vem är min mor...” (Mark.3:33). Inte heller Paulus gjorde någon lära av Maria (Gal 4:4). 

I Johannesevangeliet 1 står följande mäktiga ord: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.… Och Ordet (Jesus) blev kött och bodde bland oss…” Jesus fanns innan han föddes som människa.           

Hallin hävdar att Mariadyrkan aldrig förekommit. Dogmen om den obefläckade avlelsen, att Maria föddes och levde utan synd, alla vallfärder till orter som Lourdes, Czestochowa med flera där mariauppenbarelser sägs ha ägt rum motsäger det.         

Marias saligprisning betyder inte att hon ska upphöjas utan att hon accepterade ängelns budskap. ”Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i min Gud, min frälsare” (Luk 1:46–47). Elisabeths utrop ”min Herres” (”Kyrios” i grundtexten) i verserna dessförinnan avser Messias. Kyrios är den vanligaste Jesustiteln i Nya testamentet.  

Att kyrkomötena 431 och 449 präglades av rå maktkamp är fakta. Jag påstod inte att Leo anstiftade mot Flavianus. Bannlyste Nestorius fick ingen chans att försvara sig utan dömdes i sin frånvaro som kättare.           

Frukten av förgudligandet av Maria är att Herren Jesus Kristus kommer i skymundan och att människor förleds att be till Maria för sin frälsnings skull. Vi gör väl i att hålla Guds Ord högt i stället för att upphöja felaktiga traditioner. 

Mats Olofsson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Natanael Johansson
TORPKONFERENSEN
Premium