Joakim Lundqvist: ”Vi tar medlemmarnas frågor på allvar”

Att välsigna någon är inte en handling som förutsätter att jag nödvändigtvis begriper fullt ut eller ens håller med den jag välsignar

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Käre Anders Lundberg,

Jag förvånas över hur du (Dagen 11/3) återger mitt agerande under söndagens gudstjänst, då Ulf och Birgitta Ekman redogjorde för sitt beslut att upptas i den Katolska kyrkan.

Jag uppmanade inte, som du påstår, våra församlingsmedlemmar att ’bortse från de frågor som huvudet kan vara fullt av’. Tvärtom sa jag: ’För många av er och andra, kan deras beslut väcka många frågor och funderingar om deras personliga väg och val. Det är helt naturligt.’, för att sedan vidare anknyta till Jesus uppmaning till Petrus ’Följ du mig’.

Att välsigna någon är inte en handling som förutsätter att jag nödvändigtvis begriper fullt ut eller ens håller med den jag välsignar (vilket jag också underströk vid gudstjänsten). Jesus ber oss till och med välsigna våra fiender. Den innebär däremot ett överlämnande i Guds hand, en önskan att Guds vilja ska ske – något vi alltid borde kunna önska varandra oavsett vad vi tycker om den andres vägval.

Från pastoralt håll arbetar vi öppet och nära våra församlingsmedlemmar i detta. Vi inbjuder till frågor utan att bagatellisera och undviker inga upprörda känslor. För en del är detta en enklare process utifrån att Ulf Ekman lämnade pastorsskapet redan förra våren, för andra är det ett djupare sorgearbete då en lång och nära relation till en andlig ledare avslutas på ett oväntat sätt.

Jag och det övriga ledarskapet i församlingen har helt klart ett stort ansvar för hanterandet av situationen, men vårt arbete kan inte bedömas utifrån ett felcitat i en gudstjänst. 

Joakim Lundqvist, pastor, Livets ord

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.