Johnny Mostacero: Mer alkohol ger mer våld

Att få ned alkoholkonsumtionen ger ett tryggare samhälle. Politiker som vill tillåta gårdsförsäljning blundar för sambandet och sitt eget ansvar, skriver Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

En av huvudfrågorna i årets valrörelse är trygghet och polisens behov av ökade resurser. Under den här mandatperioden har vi sett och hört hur polisen gått på knäna och inför valet lovar regeringen att de vill satsa ytterligare 200 miljoner kronor till fler poliser, fler skyddsvästar, hjälmar, förstärkningsvapen och kroppsburna kameror.

Debatten om vilka satsningar som behövs för att vi ska vara – och känna oss – tryggare är alltför förenklad. Alkohol är den enskilt största bidragande faktorn bakom våld i samhället, ändå lyser debatten kring hur vi ska få ner totalkonsumtionen av alkohol med sin frånvaro.

IOGT-NTO lät tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och CERA (vid Göteborgs universitet) världens främsta forskare samla tillgänglig forskning kring kopplingen alkohol och våld. Resultatet är entydigt: Att minska alkoholkonsumtionen är det mest effektiva sättet för att skapa ett tryggare samhälle med mindre våld.

I Sverige rapporterades 2015, 317 000 misshandelsfall, av dessa hade 180 000 koppling till alkohol. Samtidigt ser vi exempel på hur minskad alkoholkonsumtion leder till mindre bråk under kvällar och helger. I stadsdelen Södermalm i Stockholm minskade misshandelsfallen med 37 procent mellan 2010-2018 och främsta orsaken, enligt polisen, var minskad alkoholkonsumtion.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det bevisat att minska den totala alkoholkonsumtionen i ett samhälle är den mest effektiva åtgärden för att minska våldet.

Läs också: Felicia Ferreira: Begränsa alkoholen - sluta diskutera gårdsförsäljning
 

Historiskt sett har Sverige haft en långsiktig och väl genomtänkt folkhälsopolitik som syftat till att hålla alkoholkonsumtionen på en låg nivå. Detta har vi gjort genom punktskatter på alkohol, begränsad tillgänglighet som i praktiken handlat om Systembolagets monopol, begränsade öppettider och serveringstillstånd för pubar och restauranger. Tumregeln är enkel, är det billigt och lättillgängligt så ökar totalkonsumtionen och därmed kostnaderna för alkoholen främst i form av mänskligt lidande, men i förlängningen också genom att uppta sjukvården och rättsväsendets resurser.

Självfallet ska polisen ha tillgång till skyddsutrustning och förstärkningsvapen. Vi vill ha poliser i yttre tjänst, förbättra arbetsmiljön för poliser och bidra till ökad lagföring av personer som begår brott. Men vi vet att om alkoholkonsumtionen minskar så minskar även våldet. Därför måste satsningar på polisen kombineras med alkoholpolitiska satsningar.

Våra beslutsfattare har alltför länge valt att blunda för sambandet och för sitt eget ansvar. Vi har fortfarande en stark alkoholnorm i Sverige som innebär att den som väljer bort alkoholen ifrågasätts och den beslutsfattare som vill arbeta för en restriktiv alkoholpolitik hängs ofta ut som en glädjedödare eller som småföretagarnas fiende.

Läs också: Riksdagen vill se gårdsförsäljning av alkohol
 

Debatten kring gårdsförsäljning är ett typiskt exempel på detta där hela Sveriges jordbrukande bönders överlevnad verkar hänga på att de ska kunna ställa om sitt jordbruk till alkoholproduktion med försäljning direkt till kund på den egna gården.

Frågan har redan utretts två gånger och båda utredningarna kom fram till samma sak. Om Sverige skulle tillåta gårdsförsäljning så kommer Systembolagets monopol inte att kunna behållas.

Riksdagsledamöterna vet detta, ändå finns det en tro att om man bara utreder det en gång till så blir utfallet ett annat. Samtidigt kommer våra politiker slippa debatten kring alkoholen under valrörelsen. Alkoholen har blivit elefanten i det offentliga rummet. Vi vet att problemet finns, vi vet att den kostar samhället mycket mer än vad vissa företag tjänar på dess försäljning, men det vill ingen tala om.

Det är dags att vi tar oss an om elefanten i rummet. Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället, det är ett faktum. Men alkoholnormen har vunnit terräng så till den milda grad att detta knappt går att nämna.

Vi köper inte längre budskapet att ökad trygghet sker enbart genom fler och bättre utrustade poliser. Det är viktigt att våga se problemet med det alkoholrelaterade våldet i vitögat och använda de alkoholpolitiska åtgärder som mest effektivt sänker totalkonsumtionen av alkohol. Konsekvenserna av lägre alkoholskatt, längre öppettider på krogen och avskaffandet av alkoholmonopolet kan inte åtgärdas genom fler poliser eller informationsmaterial från en statlig myndighet.

IOGT-NTO kommer under valrörelsen att fråga våra beslutsfattare och de olika kandidater som söker mandat om vilka planer de har för att öka tryggheten i vardagen genom minskad totalkonsumtion av alkohol i vårt samhälle. För den politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO

Läs mer om alkohol

Alla tidigare artiklar

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner
Vigselkrav
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vill med ett nytt förslag göra det svårare för vigselförrättare att neka samkönade par att vigas till äktenskap.
Foto: Kallestad, Gorm
Foto: Kallestad, Gorm