Kallade att bygga en bättre värld

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Vilken värld lämnar vi efter oss åt våra barn och barnbarn? Det är kanske inte många som reflekterar över den här frågan, men jag är övertygad om att den ibland kan hjälpa till att justera in den mänskliga tillvaron till rätt perspektiv. Vilket avtryck sätter vi som enskilda individer, som kollektiv gemenskap och som mänsklighet? För om det är något som onekligen är sant är det att oavsett om du vill det eller inte kommer du att lämna det jordiska livet. Och även om få människor dristar sig till handlingar vilka nämns i historieböckerna efterlämnar vi då också någon form av avtryck.

Varför vi är satta till den här jorden, till den här tidpunkten och just den här platsen är inget någon av oss med säkerhet kan besvara. Det enda jag för min del kan vara trygg i är att min skapare måste ha haft någon idé med den skapelse som var för sig utgör enskilda människoöden och som tillsammans formar en hel mänsklighet. Jag är därför övertygad om att vi alla är kallade att vara lärjungar. I detta lärjungaskap är vi, utifrån varje enskilt livsöde, manade till att bygga en bättre värld.

Världen byggs delvis av de historiska händelser som platsar i historieböckerna. Detta är händelser som samlar representanter för kollektiva intressen, organisationer av olika slag, företag, samfund och stater. Men världen byggs likväl av de små steg vi varje dag tar för att forma en drägligare tillvaro för oss själva och andra. Även den handling som av samhället kan ses som den minsta kan i Guds ögon ses som den största. En handling som grundas i medmänsklighet, hopp och tro kan utgöra ett lika viktigt fundament i bygget för en bättre värld som alla nämnvärda historiska framsteg. Därför ber jag att alla människor i detta nya år 2018 inom sig och tillsammans med andra ska känna kallelsen till att bygga världen till det den är menad att vara.

Simon Sjögren, samhällsdebattör

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.