Kåre Strindberg: Beröringsskräck för religion i S-rörelsen

Om det inte finns elevråd eller kristen skolgrupp - se till att bilda dem omgående!

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den socialdemokratiska partikongressen som hölls 8–12 april i Göteborg fattade beslut om att verka för att ”skolan ska vara fri från religiös påverkan och fri från konfessionella inslag”.

Beröringsskräcken för religion i S-rörelsen och Vänsterpartiet har gamla anor, trots att det finns troende kristna i alla partier. Friskolor är en nu sak för sig – staten har själv sådana. Att förbjuda alla religiösa inslag i skolorna är en helt annan sak.

Nu är det väl inte någon överhängande risk att riksdagen klubbar en sådan lagändring som varken kan betraktas som social eller demokratisk? Men om det blev så vore det i strid mot mötes- och församlingsfriheten i grundlagen (Regeringsformen; SFS 1974:152 kap 2, §§ 3, 5, 6).

Men mötes- och församlingsfriheten är inget hinder för skolans elevråd eller kristna skolgrupp att stå som arrangör för andakter och bönestunder av olika slag.

Ja, även skolavslutningar. Vi närmar oss snart årets sommaravslutningar. De kan ske i samarbete mellan elevgrupp och valfri församling. Skolledningen, som inbjuden gäst, gör bara klokt i att understryka att den närvaron inte betraktas som skoltid och är helt frivillig.

Men, om det inte finns elevråd eller kristen skolgrupp, då? Se till att bilda dem omgående!

Kåre Strindberg,

präst i Stockholm

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat