Katolska kyrkan är inte motståndare till stamcellsforskning

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.


En federal distriktsdomstol i USA har, tvärtemot president Obamas tidigare beslut, förbjudit att federala medel används till embryonal stamcellsforskning. Detta framställs i svensk media som ett slag i ansiktet både på president Obama och på hela det vetenskapliga etablissemanget. De flesta tidningar samt Sveriges Radio rapporterar om detta svepande och felaktigt med att förbudet gäller "stamcellsforskning", när det endast handlar om embryonal stamcellsforskning, en del av stamcellsforskningen som hittills aldrig har testats kliniskt. När svensk media framhåller att stamcellsforskning tros kunna bidra till att bota "Alzheimer, Parkinsons sjukdom och diabetes" är detta således hypotetiska teorier.


I en artikel från TT står att "målet att förbjuda federala bidrag till embryonal stamcellsforskning har drivits av fundamentalistiskt kristna grupper som anser att det är mord att döda ett embryo". Katolska kyrkan och andra stora, kristna kyrkor som starkt har ifrågasatt forskning som bedrivs på människoembryon, buntas därmed ihop med "fundamentalistiskt kristna grupper". Vi vänder oss starkt mot det; fundamentalism är ett negativt laddat ord - tydligen lämpligt att ta till i detta sammanhang - som innebär bokstavstro. Katolska kyrkan har, tvärt emot de fundamentalistiska grupperna, en tradition av att tolka Bibelns budskap.


Med anledning av det som stått i svensk press vill vi från katolskt håll klargöra vår ståndpunkt vad beträffar stamcellsforskning. Katolska kyrkan är positivt inställd till stamcellsforskning, men är kritisk till forskning på människoembryon, eftersom det handlar om mänskligt liv i dess allra tidigaste stadium. Vi accepterar inte att mänskligt liv används som medel i forskning och därefter kasseras.


Katolska kyrkan har därför hela tiden framhållit att stamcellsforskning bör ske med adulta stamceller, stamceller från till exempel navelsträngsblod, fostervatten, benmärg, tänder eller de många andra källor i människokroppen, eller iPS-celler, det vill säga vanliga celler som omprogrammeras så att de får samma egenskaper som embryonala stamceller.

Många katolska stift runtom i världen ger därför ekonomiska bidrag till forskning med adulta stamceller, som även visat sig vara långt mer framgångsrika än embryonala stamceller.

Adulta stamceller har använts i 40 år och används terapeutiskt varje dag på våra sjukhus, exempelvis vid benmärgstransplantationer, som räddar leukemisjuka. Varje månad rapporteras om nya behandlingar där man använt adulta stamceller: reparation av skadad hjärtvävnad på patienter efter hjärtinfarkt, behandling av barn med hudsjukdomen epidermolysis bullosa och andra viktiga framgångar. Stamcellsforskningen har gjort framsteg, vilket Katolska kyrkan hälsar med glädje.


Det är trist att Katolska kyrkan, som helhjärtat stöder medicinsk forskning som har haft och med all sannolikhet kommer att fortsätta att få avgörande positiva konsekvenser för många människor, ifrågasätts och på detta sätt misskrediteras.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Manifestation för konvertiter
Nyheter