KD argumenterar för värnskatten med vänsterretorik

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jacob Forssmed skriver i sin replik att KD vill sänka skatten för alla, och att ett avskaffande av värnskatten är en del av partiets politik. Det är glädjande. Med detta sagt är Forssmeds argumentation för att behålla värnskatten fortfarande haltande.

För det första känner vi igen den Alfons Åbergska invändningen att värnskatten ska avskaffas ”sen, jag ska bara…”. Så har det nämligen låtit i tjugofem år sedan värnskatten infördes som en tillfällig skatt. Det kommer alltid finnas något som känns lovvärt att prioritera först.

För det andra – trots att det inte råder någon kunskapslucka hos mig om kristdemokratiska prioriteringar - argumenterar Jacob Forssmed fortfarande med vänsterretorik. Ett borgerligt parti som KD borde vara väl medvetna om att det måste löna sig för alla att arbeta. Inte bara för låg – och medelinkomsttagare. Och att dra en röd tråd rakt från värnskatten till sjukvården brukar vara Jonas Sjöstedts paradgren. Att 100 000 personer står i kö till vården inte har någonting med värnskatten att göra vet naturligtvis Jacob Forssmed. Och ska vi vänta på att avskaffa värnskatten till dess att Kristdemokraterna (eller någon annan) är nöjd med vården så lär vi få vänta.

För det fjärde finns ett omfattande slöseri med skattepengar i Sverige. Hundratals miljarder går att spara in på enskilda områden såsom dåligt utförda offentliga upphandlingar, felaktiga utbetalningar i välfärden och ren kriminalitet i densamma. I stället för att oroa sig för den kortsiktiga finansieringen av värnskattens avskaffande borde Kristdemokraterna fokusera på nolltolerans mot slöseri med de skattepengar som svenska folket betalar in i tron att de går till välfärdens kärna.

Avslutningsvis är det något besynnerligt med Forssmeds och Kristdemokraternas försvar av värnskatten. För även om vi bortser från att skatteintäkterna ökar genom att skatten avskaffas, så är intäkterna oerhört små. Ungefär sex miljarder eller 0,3 procent av de totala skatterna. Trots detta anser Kristdemokraterna att ett avskaffande får stora konsekvenser på flera olika områden. Utan värnskatten riskeras ena dagen vårdens kvalitet, andra dagen ett återinförande av fastighetsskatten och tredje dagen skattesänkningar för andra inkomstgrupper. Det är inte en speciellt trovärdig hållning.

Christian Ekström, vd Skattebetalarna

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Debatt om religionsfrihet och diskriminering - var går gränsen, under Dala Pride 2019 i Falun. Från vänster: Joakim Storck (C), kommunalråd i Falun, Gull Törnegren religionsvetare och etiker från Högskolan i Dalarna, Öyvind Tholvsen, pastor i Lugnetkyrkan och Christina Eriksson, kyrkoherde i Svenska kyrkan, Falu pastorat.
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg