KD + borgerlighet = sant

Borgerliga värderingar hör ihop med kristdemokratisk ideologi. Det hävdar två ledande KDU:are. Roland Utbult, vars inlägg initierade en lång rad inlägg om vänster och höger i KD, avslutar för sin del diskussionen på dagens Åsikt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Borgerliga värderingar och kristdemokratisk ideologi hör ihop. Vi kristdemokrater måste ta striden med vänstern om frågor som rör solidaritet och gemenskap. Det är dags att avskaffa statens monopol på medmänsklighet.

Samhället och gemenskapen är större än staten. I den svenska debatten har vänstern alltför länge tillåtits att monopolisera begrepp som medkänsla och solidaritet. De statliga socialförsäkringssystemen har framställts som den enskildes enda värdiga säkerhet. Välfärd har ställts mot välgörenhet, där det första alltid förväntas bäst kunna erbjudas av staten. KDU, som just nu driver kampanjen ”Mitt hjärta är blått”, har det rakt motsatta perspektivet.

Vi anser att medkänsla och solidaritet börjar hos den enskilde och aldrig kan förstatligas utan att det mest väsentliga går miste.

Vi vill lyfta fram de mellanmänskliga relationerna och det civila samhället som de två viktigaste institutionerna. Dessa band fungerar förebyggande och stöttande för den enskilde. Dessutom är de också avlastande och helt väsensskilda från staten. I ett gott samhälle har stat, näringsliv och civilsamhälle sina väl avgränsade sfärer där de agerar självständigt och enligt sina egna spelregler. Staten ska inte detaljstyra vare sig familjen, marknaden eller de frivilliga initiativen. Det är detta perspektiv som skiljer oss från både socialisterna och liberalerna och gör oss till en unik kraft i svensk politik.

Att acceptera kristdemokratin som en borglig ideologi i det svenska politiska landskapet bör inte vara kontroversiellt. Borgliga värderingar handlar inte om girighet eller känslo­kyla, utan om att sluta sig till vissa dygder. Dessa ideal är sådana som individuell förkovran, företagsamhet och hjälpsamhet. Vilka är det som ska bygga samhället på dessa grunder? Det är inte staten. Det är medborgare i samverkan som bildar visionen om ett gott borgerligt samhälle.

Kristdemokratins fokusmänniskovärde, små gemenskaper och social marknadsekonomi går hand i hand med dessa karaktärsdrag.

Personalismen ger oss motivationen för en stat som stöttar och inte styr. Förvaltarskapstanken medför en ansvarstagande närings- och socialpolitik. Det kvardröjande socialdemokratiska statsbygget bör därför inte skapa entusiasm hos någon.

Höga skatter, klåfingrig familjepolitik och näringskrångel har ingen plats i en kristdemokratisk samhällsvision. Ska Sverige klara både framtidens välfärd och lämna större frihet åt familjerna, civilsamhället och näringsidkandet är reformer en nödvändighet. Kristdemokrater har ingen anledning att vara rädda för förändringar åt detta håll. Våra värderingar trivs helt enkelt bäst i ett borgligt samhälle.

Vänsterns anklagelser om att allt till höger om socialismen är hjärtlöst och tar de privilegierades parti är felaktiga. Vi kan helt enkelt inte acceptera analysen att medkänsla per definition är statens revir.

Någon bättre present än att retirera från systemfrågorna, och enbart rikta in oss på civil­frågor, kan vi som kristdemokrater inte ge vänstern. Vi kristdemokrater har ingen anledning att värja oss för ­högeretiketten då våra väljare just befinner sig till höger på den politiska kartan.

En ideologisk tydlighet på detta område är precis vad vi behöver. För att det starka samhället ska kunna realiseras måste just generella systemförändringar ske.

Kombinationen av kristdemokratisk ideologi och borgerliga värderingar är de två nödvändiga komponenterna som krävs för att KD både ska vara en stark frihetsrörelse och en handlingskraftig social röst i framtiden.

Hugo Fiévet,förbundsstyrelseledamot KDU

Linus Rehn, vice ordförande KDU Stockholm

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe