KD har visst tappat bort sin profil!

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

När före detta riksdagsmannen Ingvar Svensson (KD), angriper undertecknad för att ägna mig åt historieförfalskning i tidningen (Dagen 25/2), utan att ens påvisa vad den skulle bestå i, är det ett mycket kraftfullt påhopp.

I min debattartikel (Dagen 18/2) gjorde jag några påståenden om vad som kännetecknade och utmärkte dåvarande KDS när det bildades. Här i mitt svar väljer jag att hänvisa till Wikipedias olika artiklar och dokument som bekräftar mina olika påståenden. Jag pekade bland annat på att abortsituationen var en av orsakerna till att dåvarande KDS bildades, vilket stämmer enligt Wikipedia: ”När Kristen Demokratisk Samling bildades 1964 var abortmotstånd ett av de viktigare politiska kraven”.

Även mitt påstående om att det viktiga för dåvarande KDS och pastor Lewi Pethrus inte var att bilda ett allmänborgerligt parti framgår: ”KDS hade från starten deklarerat att man inte ville placera in sig på den traditionella höger­-vänsterskalan, som man ansåg för­legad. Detta ogillades av de etablerade partierna som försökte få partiet att räknas på den andra planhalvan än de själva spelade på”.

Att det under 1980-talet, och ännu mer under senare år, inneburit att KD mer och mer tappat sin tidigare profil bekräftas även det av Wikipedia: ”I början av 1980-talet började den politiska kursen läggas om. Man övergav bland annat sitt absoluta abortmotstånd och intog istället som partilinje åsikten att kvinnans frihet att välja skulle vara huvudprincipen samt att aborttalen skulle sänkas främst genom preventiva metoder”.

Mitt eget påstående om att KD dess­utom har suttit ”still i regeringsbåten” kvarstår. Trots att Sveriges riksdag klubbat igenom bland annat homoäktenskap, abortturism och slopande av steriliseringskrav vid byte av kön, nej till sänkt abortgräns samt sagt nej till en samvetsfrihetslag för sjuksköterskor och läkare. Däremot var det fel av mig att även inkludera partnerskapslagen vilket jag ber om ursäkt för (och ger Ingvar Svensson rätt om det var det som han åsyftade i sitt debattsvar).

Flera av de olika besluten har dessutom genomförts medan KD ingått i regeringen, och med en socialminister som tillika är partiledare. Dock kan naturligtvis inte KD ensamma lastas för alla dessa olika uppseendeväckande beslut.

Gunnar Johansson, Sundsvall

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KYRKATTACKEN I SRI LANKA
Premium
Foto: Gemunu Amarasinghe