KD: Nu sätter vi fokus på familjen

Vår politik möjliggör för varje familj att fritt välja vad som är bäst för dem, skriver KD. I morgon startar partiet en kampanj för de familjepolitiska förslag man beslutade om i våras.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det finns de som undrar varför vi kristdemokrater envisas med att tala om familjen. En och annan påpekar också att man borde fokusera på frågor som betyder mer för tillväxten.

Men vi talar om familjen just för att den gynnar tillväxten. Inte en tillväxt som kan mätas i kronor och ören, utan en som är ovärderlig. Det handlar om barnen. Det handlar om att ge nästa generation en framtid. Familjen är helt avgörande för barns och ungas uppväxtvillkor.

Att kunna ge sina barn en ekonomisk trygghet eftersträvar alla föräldrar. Att tvingas vända på slantarna och inte kunna bygga upp en stor ekonomisk buffert för sina barn kan upplevas stressande. Och visst är pengar viktigt men inget är lika viktigt för barn som tid. De första åren är anknytningen mellan barn och föräldrar särskilt viktig. Därför är det angeläget att föräldrar ges möjlighet att gå ner i arbetstid, vara föräldralediga på heltid och välja den barnomsorgsform som passar dem bäst.

Att få ihop livspusslet som småbarnsförälder är allt annat än enkelt. I avhandlingen "Studier i tidsmässig välfärd", som lades fram vid Göteborgs universitet tidigare i år, presenterar sociologen Jörgen Larsson sin forskning om hur svenskarna använder sin tid. I en intervju i Svenska Dagbladet säger han: "Många föräldrar upplever hög tidspress och känner sig konstant jagade. Dessutom har de låg tidsnöjdhet, vilket innebär att de är missnöjda med hur de disponerar sin tid. Många tycker att de har för lite tid med barnen ?".

Det är just tid för familjen som står i fokus när vi kristdemokrater från och med i morgon och fram till slutet av oktober kampanjar med vår nya familjepolitik. Kristdemokratisk politik är rotad i grundläggande värderingar. Kristen etik och moral kommer alltid att vara vår utgångspunkt. Vi satsar på familjen därför att vi vill bygga på en stadig grund.

Familjer ser olika ut och har olika behov. Kristdemokratisk familjepolitik syftar till att stödja familjerna, ge möjligheter till att få mer tid för barnen och till att öka familjernas makt över den egna tiden. Följande förslag kommer vi att arbeta stenhårt med framöver:

Antalet föräldrapenningdagar ska utökas med 30 stycken, och 30 dagar ska även kunna sparas och användas under hela barndomen

Föräldrar ska ha rätt till tjänstledighet på heltid till barnets treårsdag

Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna - de så kallade pappa- och mammamånaderna ska avskaffas

Grundnivån i föräldraförsäkringen ska höjas från 180 till 250 kronor per dag

En generell graviditetspeng införs under den sista månaden i graviditeten

Den barnomsorgspeng som i dag finns för dem som tar hand om egna och andras barn i hemmet ska även kunna ges för enbart omsorg om egna barn

Föräldraförsäkringen ska kunna tänjas så att den som önskar kan få lägre föräldrapenning under längre tid

Politiken ska inte styra enskilda familjers vardagsliv. Föräldrar ska själva bestämma hur de väljer att dela upp föräldraförsäkringen eller vilken typ av barnomsorg de vill ha för sina barn. Barn och ungdomar behöver närvarande och engagerade föräldrar, som har både tid och ekonomiska möjligheter att ge dem hjälp, trygghet och kärlek. Kristdemokratisk familjepolitik tar hänsyn till den mångfald av önskemål, åsikter och livssituationer som dagens familjer har. Vi pressar inte in alla familjer i samma form. Vår politik möjliggör för varje familj att fritt välja vad som är bäst för dem.

Även om många säger att familjen är viktig märks det alltför sällan i debatten eller för den delen i andra partiers politiska program. Det kan tyckas underligt då familjen för de allra flesta är den viktigaste gemenskapen. Lyssna bara på sommarpratarna i P1:s "Sommar". Är det något den brokiga skaran av talare har gemensamt är det att de talar om sin familj och sin barndom. Vi kristdemokrater slutar inte att tala om familjen. Att arbeta för familjen är vår skyldighet - inte minst för våra barns skull.

Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna

Emma Henriksson, familjepolitisk talesperson och gruppledare för Kristdemokraterna

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT