KD satsar redan på äldre

Vi är också helt övertygade om att äldre är en ovärderlig­ resurs för nästa generation, bokstavligt talat. Det skriver Andreas­ Carlson (KD), gruppledare i riksdagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Kerstin Fjärrfors skriver i Dagen (16 februari) att Kristdemokraterna borde vara ett parti som satsar på de äldre. Det har hon helt rätt i och det är dess­utom just vad vi gör.

För oss är de äldre – precis som alla andra – personer med individuella behov som inte kan tillgodoses i ett kollektivt standardbeslut. Därför måste politiken också för äldre vara utformad med utgångspunkt från den enskilda människans behov.

Att vara äldre i dag ser väldigt olika ut från person till person. Somliga kan leva ett aktivt liv långt efter pensionering, andra är i behov av omvårdnad i sin vardag. En del seniorer oroas för att räkningarna inte ska kunna betalas i slutet av månaden och ganska många irriteras av orättvisan i skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer.

Kristdemokraterna vill stänga skattegapet mellan pensionärer och löntagare helt och hållet. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att personer som arbetat ett helt liv ska behöva betala mer i skatt när de går i pension än de som jobbar i dag. Vi vill också höja bostadstillägget så att de äldre som har det allra sämst får bättre ekonomi. Även om detta handlar om pengar är det främst en fråga om rättvisa och värdighet.

Äldre människors livserfarenheter är, precis som Kerstin Fjärrfors skriver, något som inte får gå förlorad. Därför vill vi göra det mer lönsamt för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden och sänka kostnaden för företag som har anställda över 65 år. Det handlar helt enkelt om att den som bidrar med sin livserfarenhet och kunskap och som väljer att stanna kvar lite längre ska belönas för detta. Denna kunskap är värdefull och behöver föras över till nästa generation.

Med den utmaning vi ser i dag där bland andra unga och nyanlända behöver en fot in på arbetsmarknaden kan äldre bli en viktig resurs som mentorer och handledare.

Vi är också helt övertygade om att äldre är en ovärderlig resurs för nästa generation, bokstavligt talat. Jag växte själv upp på landet utanför Mullsjö där min farmor bodde i ett hus på gården. Det betydde mycket för mina syskon och mig.

För oss kristdemokrater är familjen den viktigaste gemenskapen i samhället. Därför måste föräldrapenningdagarna gå att överlåta föräldrar emellan, men också gå till en mormor eller farfar. Att bli mor- eller farföräldrar beskrivs av många som ”livets efterrätt” och goda relationer mellan barnbarn och mor- och farföräldrar påverkar bägge parter på ett positivt sätt.

Den egna ekonomin och det sociala sammanhanget är för många äldre en fråga om trygghet. Trygghet handlar inte minst även om att minska risken att utsättas för brott. Inbrott i det egna hemmet och att bli utsatt för bedrägerier ger upphov till oro.

När jag i januari deltog i riksdagens partiledardebatt var Kristdemokraternas fokus på äldre och trygghetsfrågor. Jag berättade bland annat om Åke, 92 år och Marianne, 79. Åke blev under förra året rånad vid tre tillfällen utanför sin egen bostad och Marianne blev brutalt nedslagen efter att hon bett några ungdomar att inte skjuta raketer mot hennes hus.

Det är omöjligt att inte beröras av det som Åke och Marianne utsatts för. Hos många av oss, i alla fall hos mig, väcks en ilska över att en äldre medmänniska drabbas av fega rånare. Samtidigt ökar oron att själva drabbas. Det är en oro som får många, inte minst äldre, att inte våga gå ut, att inte vistas på torget.

Människor ska känna sig trygga på gator och torg och i sitt hem. Så kallade vardagsbrott måste i högre grad än i dag klaras upp och förövarna­ måste drabbas av tydliga konsekvenser­. Det kräver andra­ och större resurser än i dag. Vi vill kraftigt förstärka polisen med ytterligare 2600 polisanställda för att öka tryggheten i samhället.

Trygghet handlar också om att man ska kunna lita på att få den omsorg man behöver. För den som är över 85 år vill vi införa en äldreboendegaranti. Det innebär att varje person över 85 år ska ha en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskild boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill. Det är en fråga om trygghet och egenmakt.

För den som bor hemma vill vi införa hemtagningsteam som gör hemgången från sjukhus tryggare. Personal ska följa med hem, ordna med mat och läkemedel för de första dagarna samt göra en första anpassning av boendet.

Kerstin Fjärrfors uppmanar i sin debattartikel Kristdemokraterna att anta utmaningen att satsa på pensionärerna. Den utmaningen är redan antagen.

Andreas Carlson, (KD) grupp­ledare i riksdagen

Säg din mening

Håller du med debattören om att äldre är en ovärderlig resurs för nästa generation?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.