KD står för en human flyktingpolitik

Vi är tacksamma att Kristdemokraternas riksting tydligt tog ställning emot en restriktiv och hård migrationspolitik, skriver sju kristdemokratiska debattörer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Vi är några av de 81 motionärer som stod bakom motionen om att Kristdemokraterna bör förnya sin migrationspolitik. Vi är nöjda med hur partistyrelsen och rikstinget i Uppsala har hanterat vår motion.

Det är med tacksamhet vi konstaterar att Kristdemokraternas riksting gick på vår och partistyrelsens linje för en generös flyktingpolitik och avslog förslag som ville driva en mera restriktiv och hård migrationspolitik. Ett bra val med tanke på att kristdemokratins samhällsvision bygger på en människosyn som värnar alla människors liv, frihet och värdighet och där vi solidariserar oss med de svaga och förtryckta.

Vi kan konstatera att partiledningen har tydliggjort asylpolitiken vilket visar skillnaden gentemot regeringen, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Kristdemokraterna värnar exempelvis rätten till familjeåterförening – ett självklart val för ett parti som menar att familjen och de små naturliga gemenskaperna är omistligt för människan som gemenskapsvarelse samtidigt som det utgör stommen i ett samhälle. Rikstinget avslog det förslag som ville frånta barn som fått avslag på sin asylansökan rätten till sjukvård och skolgång. En viktig markering.

Rikstinget fastslog tydligt ”att utgångspunkten är att värna asylrätten, att Sverige har ett moraliskt ansvar att hjälpa människor i nöd och Kristdemokraterna är en garant för en ordnad, human migrations- och integrationspolitik som erbjuder en fristad för människor på flykt”! Partiledningen, genom Ebba Busch Thor och Emma Henriksson, tydliggjorde även detta i en debattartikel i tidningen Dagen (29 juni 2017) där budskapet var att: ”Flera ensamkommande från Afghanistan måste få stanna i Sverige”. Detta budskap behövs i dag mer än någonsin!

På rikstinget förordade en del debattörer att rätten att söka asyl i Sverige ska tas bort. Det skulle innebära en lagstiftning som är snarlik den som fanns före andra världskriget. Rikstinget valde att säga nej till detta och hålla fast vid de konventioner avseende mänskliga rättigheter som vi i Sverige har ställt oss bakom. I Efterkrigstidens Europa påvisade Kristdemokratin hur sårbar politiken och rättssamhället är utan en hållbar etik och värdegrund. Vi behöver på nytt påminna oss om hur kristendomen och det kristna arvet utgjorde en självklar utgångspunkt och inspirationskälla för de kristdemokratiska partier som ledde Europas återuppbyggnad.

Läs mer: Migrationsuppror i KD överspelat

Förslagen om att förbjuda tiggeri samt förbud att bära burka och niqab avslogs också med stor majoritet av rikstinget. De stora samhällsproblem bakom tiggeriet och även i många fall när det gäller att bära burka och niqab löses inte genom förbud. Förbud löser inte de egentliga problemen för de människor det gäller. Tvärtom läggs skulden just på de som är mest drabbade. Ett förbud skulle ta stora polisiära- och utredningsresurser i anspråk utan att lösa huvudproblemet med människors fattigdom och förtryck.

Ett tiggeriförbud riskerar att bli stigmatiserande och driver de allra mest utsatta in i ännu djupare fattigdom och mänsklig misär och kriminalitet. Dessutom är det orimligt att kriminalisera givandet till medmänniskor.

Ett förbud att bära burka och niqab är lika felaktigt. Det driver kvinnor bort från det offentliga rummet och längre in i förtryckande miljöer. Vi ska bekämpa fattigdomen - inte den fattige, vi ska bekämpa förtryckande sociala strukturer – inte kvinnor som bär burka eller niqab.

För att bygga ett gott samhälle behövs en människosyn som utgår ifrån att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde. För att bygga ett gott samhälle behöver vi en etik där rätt går före makt. Kristdemokraterna tror att människan har en inneboende förmåga att skilja mellan rätt och fel och det ger henne också en stor potential och stora möjlighet att skapa ett gott samhälle. I detta ligger tydliga drivkrafter att förändra människors villkor i en positiv riktning bort från fattigdom, okunnighet och kränkande behandling.

Vi är tacksamma för att rikstinget tydliggjort att Kristdemokraterna står för en humanitär flyktingpolitik där asylrätten värnas. Vi är tacksamma för att rikstinget så tydligt tagit ställning mot förbudslinjen rörande tiggeri och religiöst motiverad klädsel. Vi är tacksamma för att Kristdemokraterna tydligt distanserat sig från såväl regeringens som Moderaternas och Sverigedemokraternas politik på dessa områden. Vi fortsätter att arbeta för ett jämlikt samhälle byggt på kristdemokratiska värderingar!

Michael Anefur distriktsordförande Skåne (KD)

Lennart Bondeson kommunalråd Örebro (KD)

Magnus Jakobsson gruppledare Uddevalla (KD)

Gunilla Lindell regionordförande Västra Götaland (KD)

Liza-Maria Norlin gruppledare Sundsvall (KD)

Camilla Rinaldo distriktsordförande Jönköping (KD)

Kent Sjöberg förtroendevald Hudiksvall (KD)

 

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Statsministeromröstning