KD svarade inte på frågan om barnperspektivet

Fem barnläkare som i förra veckan kritiserade den nya lagen för den som vill byta kön är inte nöjda med svaret från Kristdemokraterna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Var finns barnperspektivet? Vi undrar, och vi frågade det i Dagen den 21 maj inför det att riksdagen följande dag skulle besluta om det juridiskt skulle öppnas för att individer som bytt kön från kvinna till man skall tillåtas få hjälp att bli gravida och att föda barn. Vi menade att konsekvenserna för barnen inte hade beaktats.

Emma Henriksson, gruppledare och familjepolitisk talesperson för Kristdemokraterna, ägnar huvuddelen av sin replik (Dagen 22 maj) åt att argumentera för transsexuella personers rätt till könsbyte. Dessutom relativiseras ”barnets-bästa-argumentet” till att medföra steriliseringskrav vid missbruksvård, psykisk sjukdom och funktionshinder! Henriksson skriver ”Vi vet att det föds barn in i situationer där de riskerar att fara illa, ändå ställer vi inte upp krav på sterilisering….”

Men är det inte skillnad riksdagsledamot Henriksson när samhället skapar hotet? Många anser dessutom, inklusive många alkoholberoende mödrar, att samhället aktivt ska ingripa och förhindra missbruk under graviditeten. Så är det i Norge. Och om det har faktiskt representanter för Kristdemokraterna motionerat i riksdagen. Många mödrar hade varit tacksamma i dag om det skett och många mödrar är tacksamma när det sker. Detta vill vi beteckna som ett barnperspektiv. Och hur var det Kristdemokraterna argumenterade en gång när det gällde samkönad adoption? Partiet betonade barnets rätt till en mamma och en pappa.

Inte berör Henriksson det faktum att den hormonella behandlingen, det vi ägnade större delen av artikeln åt, som ges för att upprätthålla ett så kallat könsbyte, också innebär påtagliga konsekvenser för barnet och den vuxne.

I sammanhanget är det relevant att lyfta fram en debattartikel i Läkartidningen (15/2013) av Ingmar Kjellmer, professor emeritus i barnmedicin. Också när det gäller surrogatmödraskap lyser barnperspektivet med sin frånvaro. Kjellmer formulerar behovet av perspektivförskjutningen från vuxen till barn ”Inga människor har rätt till barn, men barn har rätt till föräldrar.”

Vi tillåter oss mycket retorik om barns rätt, men vi är ofta blinda för vad det betyder i praktiken. Vi frågar fortfarande efter barnperspektivet när det gäller graviditet efter könsbyte från kvinna till man. Och då det gäller kvinnan som byter kön till man och föder barn – Är det barnets mamma eller pappa?

Tidigare artiklar. Med anledning av ett riksdagsbeslut förra veckan efterlyste fem barnläkare barnperspektivet i beslutet. (21 maj). Kristdemokraternas Emma Henriksson svarade dagen därpå (22 maj).

 

Jovanna Dahlgren, barnläkare

Anne-Berit Ekström, barnläkare

Magnus Göransson, barnläkare

Magnus Landgren, barnläkare

Margareta Bergkvist, barnläkare

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT