KDU: Förhindra alla barnäktenskap i Sverige

Vi kan inte legitimera barnäktenskap i Sverige genom att godkänna vissa av dem. Det skriver Eric Dicksson, KDU, och föreslår skärpt lagstiftning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

132 gifta barn finns i Sverige i dag enligt en kartläggning gjord av Migrationsverket. Mörkertalet kan vara stort och i enlighet med svensk lag kan äktenskap, ingångna utanför Sverige, godkännas med personer över 15 år. Svensk lagstiftning brister i skyddet för barn mot äktenskap och behöver därför skärpas så att Sverige inte under några omständigheter erkänner barnäktenskap. Barnäktenskap kränker barns rättighet att vara just det, barn.

I Sverige kan inte äktenskap ingås mellan personer under 18 år. Dock är barnäktenskap ett stort problem internationellt. Fler än 47 000 barn blir bortgifta varje dag, främst flickor. De senaste årens ökade invandring till Sverige ökar behovet av att stärka lagstiftningen mot barnäktenskap och vi behöver också öka beredskapen för hur vi hanterar det faktum att barn som kommer till Sverige kan vara gifta.

I enlighet med ”Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap” kan äktenskap med barn mellan 15 och 18 år erkännas i Sverige. Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) kräver en ändring av lagen så att inga barnäktenskap erkänns.

Barn måste få vara barn och genom ett äktenskap kränks deras mänskliga rättigheter. Inget barn skall berövas sin barndom genom äktenskap!

2014 kom en lag mot barn- och tvångsäktenskap vars mål är ett inget barn skall giftas bort i eller utanför Sverige. Dock är den utformad så att den skyddar barn som redan finns i Sverige och som riskerar att giftas bort, den skyddar inte dem som kommer till Sverige och redan är bortgifta.

Äktenskapstvång ger med den nya lagen som högst fyra år i fängelse. Ett så pass grovt brott som kraftigt inskränker ett barns frihet bör straffas hårdare och därför anser vi att man ytterligare bör skärpa straffsatsen i den nya lagen.

Då gifta barn kommer till Sverige placeras de i regel hos sin vuxna make istället för på ett HVB-hem. Vi anser att inga äktenskap med barn skall godkännas i Sverige och att gifta barn inte ska placeras tillsammans med sin vuxna make. Sverige ska vara ett land som ständigt ställer sig på barnens sida och skyddar deras rättigheter och möjligheter i livet, men här brister Sverige i sitt ansvar.

Det är viktigt att svenska myndigheter har kunskap om barnäktenskap samt en beredskap­ för hur man ska agera­ när dessa barn kommer till Sverige.

Regeringen måste agera och starta en utredning för att kartlägga hur många barn som i dag lever i ett äktenskap i Sverige­ för att bättre kunna få en bild över situationen. Vet vi inte hur många barn i äktenskap som kommer till Sverige kan vi inte heller agera mot detta fruktansvärda brott.

I enlighet med förslaget från betänkandet ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap” (SOU 2012:35), anser vi att ett nytt brott ska införas i brottsbalken, ”Barnäktenskap”. Detta för att ytterligare stärka barns rättigheter och dess skydd mot barnäktenskap. För att lagen som antogs 2014 ska kunna tillämpas måste barnet anses ha tillräcklig anknytning till Sverige för att äktenskapet skall vara ett brott mot lagen mot äktenskapstvång.

En ny lag, ”Barnäktenskap”, skyddar alla barn som kommer till Sverige och ger dem möjlighet till ett nytt liv i Sverige.

Vi kan inte legitimera barnäktenskap i Sverige genom att godkänna vissa av dem. Utgångspunkten för svensk lagstiftning måste vara att alla barn­äktenskap är tvångsäktenskap och att barnet inte frivilligt valt att ingå i äktenskapet.

För att ytterligare skydda barn mot tvångsäktenskap måste en ny lag instiftas, straffsatser skärpas och kartläggningen av antalet ökas. Att äktenskap med barn kan godkännas i Sverige är skamligt. Barn ska garanteras rätten till att vara barn och samhället måste ständigt stå på barnens sida och skydda dem mot människor som försöker inskränka dess frihet.

Eric Dicksson, rättspolitisk talesperson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Säg din mening

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sara Waldenfors (S) företrädde kyrkolivsutskottet under debatten om Alpha på kyrkomötet.
Foto: Svenska kyrkan
Foto: Svenska kyrkan