KDU: Sänkt straffålder behövs

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hans Ahlman har svårt att förstå hur vi unga kristdemokrater tänker kring brottsbekämpning i de fall där förövaren är mycket ung (Dagen 21/5). Han tycks också se ett motsatsförhållande mellan förebyggande sociala insatser och tydliga påföljder. Inget kunde vara mer fel.

KDU:s rättspolitik utgår ifrån principen om att människan är ofullkomlig. Alla människor kan göra rätt eller fel. I tider där brottsligheten kryper nedåt i åldrarna måste samhället försöka stävja utvecklingen. Därför måste tydliga påföljder finnas tidigt, vilket inte är fallet idag.

Unga gärningsmän har ofta unga brottsoffer som i dag inte får upprättelse. Då är sänkt straffrättsålder till 13 år en del av lösningen. Speciella ungdomsdomstolar ska inrättas för att tidigt och snabbt fånga upp unga på glid. Den vanligaste påföljden kommer troligen att bli ungdomstjänst. Det handlar alltså inte om att sätta 13-åringar i fängelse, vilket en del debattörer tycks tro.

Detta är naturligtvis inte den enda lösningen på problemen med ungdomsbrottslighet. Det förebyggande arbetet är naturligtvis minst lika viktigt. En politik för starkare familjer, en skola med ordning och reda är viktiga delar i detta.

Det finns dock inga perfekta samhällen eller ofelbara människor. Brottslighet kommer alltid att uppstå. Därför kämpar KDU för fler poliser och tydligare påföljder för vålds- och sexualbrott. Brottslighet är ytterst en fråga om moral och vi har alla ett personligt ansvar för våra handlingar. Den politiska diskussionen bör därför handla om etik och moral – om rätt och fel. Brottsoffren förtjänar upprättelse. Det är att ta ansvar på allvar!

Sara Skyttedal, Förbundsordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Leif R Jansson / TT