Kollegor, lämna in era remissvar!

Ytterligare en i raden av grupper har utsetts i arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Många menar att denna grupp är den sista, men jag vill hoppas att den är den första i en rad multikompetenta grupper, som under ett antal år framöver ska få jobba med att ta fram bra material, inte minst musik, till en svensk kyrkohandbok.

Handboksarbetet har utsatts för mycket kritik, men det är nu eller aldrig som processen kan ta en god vändning. Det är vi i församlingarna som har chansen att med våra remissvar styra vägen. Den nytillsatta gruppen ska läsa våra svar, och reagera utifrån dem.

Den bästa vägen att gå torde vara att kyrkomötet 2017 beslutar om att de hittills prövade handboksförslagen får vara starten för en längre process, och således finnas som tillägg till gällande handbok 86, tills en handbok som de flesta kan känna sig nöjda med kan läggas fram.

Jag vill på det starkaste uppmana alla kyrkomusikerkolleger, präster, diakoner och kyrko- och församlingsråd och andra intresserade, att lämna remissvar! Antingen med hjälp av svarsenkäten eller som fria spontansvar. Långt eller kort, positivt eller negativt, bara se till att skicka in åsikterna.

Skicka in noter på mässmusik som du tycker fattas i förslaget, eller som används och älskas i din närhet. Det kan vara något av det viktigaste du gör i år.

Maria Löfberg,

organist i Falkenberg

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.