Kompensation till Iraks kristna

I norra Irak pågår förföljelse och etnisk och religiös rensning av kristna minoriteter och mot mandéer, jezider, och shabaker.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kristna Värdepartiet uppmanar Sveriges regering och Europaparlamentet att agera omedelbart g­enom att kräva från FN följande:

Att omgående bevilja asyl och hjälp att fly till alla ovan angivna förföljda och drabbade minoriteter i Irak.

Att utkräva ekonomisk kompensation, lik den kompensation som de kuwaitiska medborgarna fick efter Iraks olagliga invasion i Kuwait år 1991 (se paragraf 16 av FN säkerhets­rådets resolution 687, 1991). Detta för att utkräva och utbetala ersättning för förluster och skador som åsamkats som en direkt följd av ISIS olagliga invasion, förföljelse och ockupation, då Iraks nuvarande regering valde att inte vidta åtgärder för att skydda ovan angivna minoritetsbefolkningar. Irak har stora tillgångar genom sin olja och skulle utan problem kunna kompensera de irakier som har rätt till det. Den ekonomiska kompensationen kan således utbetalas till de drabbade av medel från Iraks oljeintäkter.

Den Internationella valutabanken kan täcka kostnaderna för akut hjälp till flyktingarna i det drabbade området. Pengar till dessa åtgärder kan återfås genom den irakiska olje­exporten, via checkar som utfärdats av den irakiska regeringen.

Således kommer de flyktingar som söker asyl och skydd i Sverige och andra europeiska länder inte att behöva något ekonomiskt b­istånd (exempelvis försörjningsstöd) från mottagarlandet. Ekonomin i dessa mottagarländer kommer därmed inte att belastas.

Vi kräver omedelbara humanitära hjälp­insatser till de drabbade civila i området, vilket kräver ett snabbt beslut och dito agerande från FN.

 

Nader Helawi, medlem i Kristna Värdepartiet.

André Juthe, styrelseledamot och talesperson för Kristna Värdepartiet

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
TORPKONFERENSEN
Premium
Premium
Foto: Jordan Strauss
Nyheter
Foto: Fredrik Sandberg/Adam Wrafter/TT
NYHEMSVECKAN
Premium
Foto: Josefin Lilja
Ledare
Premium
Foto: Johannes Ottestig