Komplext för Livets ord efter Ekmans besked

Är det Gud eller Ekman som ändrat sig och kommit på nya tankar?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ulf Ekman lanserade med buller och bång den amerikanska trosförkunnelsen i Uppsala och Sverige. Han har till synes själv sett sig som ”aposteln med smörjelsen” och samlat skaror av efterföljare med samma uppfattning. Ekman har alltså varit själva ikonen och det dogmatiska rättesnöret för tusentals efter­följare, som nu får se sin ledare göra en rejäl kursändring i liv och lära. Helt riktigt uttrycker Carl-Henric Jaktlund (Dagen 11/3) att det är rimligt att konverteringen väcker reaktioner eftersom många, inte minst församlingsmedlemmar i Livets Ord, utsätts för en slags identitetsprövning. Jag vill helt kort redogöra för några tankar kring vad det här kan innebära för folket på Livets Ord.

Ekmans konvertering kan få tron på Gud att vackla och i sämsta fall få folk att helt överge allt vad religion heter. När en central ledare reviderar sina doktriner fundamentalt är det inte enbart ett privat ställningstagande det handlar om, utan här rör det sig om ett helt system med litteratur, bibelskolor, konferenser med mera som har varit uppbyggt kring Ekman. De som följt med genom åren är bekanta med Ekmans tal om att ”stå på” och ”bekänna Ordet”. ”Gud har sagt!” har också klingat från och till. Vad ska folket göra med Ordet nu? Går det att lita på ledares anspråk på att höra från Gud?

Ekmans konvertering kan inge upplevelsen av att inte vara frälst (på riktigt). Det indirekta budskapet som den här omsvängningen förmedlar är att nåden och tron inte räcker till. Det krävs mer av var och en för att nå frälsning. Påven måste bekännas som Guds ofelbara vikarie på jorden. Katolska kyrkans alla sakrament måste få sin plats. Prästen måste kontaktas för att få förlåtelse. Maria måste ges status som syndfri och himlens drottning. Helgonen måste få sin beskärda del. Listan blir lång. Vad säger folket på Livets ord om det här? ”Räcker det inte med det vi trodde på?”

Som avrundning kan konstateras att Ekmans konvertering inte är så okomplicerad som många kanske först tror. Han har i sin person varit själva framgångsbudskapet han stått och pläderat för, det vill säga sanningen för tusentals människor. När nu en ”ny sanning” kungörs måste det alltså förstås som att Gud eller Ekman har ändrat sig och kommit på nya tankar. Vi får se vem som folket vågar lita på.

Johan Löfgren

 

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Musse Hasselvall. 
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Premium Många pastorer säger upp sig före pensionsåldern.
Foto: Stefan Spassow
Foto: Stefan Spassow