Kristenheten är förblindad av det positiva tänkandet

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Niklas Piensohos påbörjade förändringsarbete i Filadelfiaförsamlingen Stockholm är ett vågspel. Det är en både nödvändig och långsiktig process.

Kvarlevande pionjärer ryggar kanske. Ska allt det gamla raseras? Det långvariga förvaltarskapet av Europas största pingstförsamling är brutet. Livscykelkurvan pekar ensidigt nedåt. Förvaltarskapet misslyckades. Den nya tidsandan har inte kunnat bemötas. Metoderna höll inte i sekulariseringens och individualismens tidevarv.

Under lång tid har församlingens medarbetare hjälplöst tittat på och förtvivlat ropat till Gud. Finns det ingen som hör oss. Gud var är du?

Det sekulariserade Sverige tar initiativ också i de kristna verksamheterna. Egoismen och självfixeringen i det allt mer individualiserade välståndslandet söker sin plats i församlingen.

Det blir allt svårare att engagera medlemmarna. Självförverkligandet kräver sin tribut. Församlingar redovisar medlemstal som är långt från verkligheten.

På plats efter plats och i många församlingar ropas i nöd på väckelse och förnyelse. Att det samtidigt innebär förändring tycks ingen vilja, eller våga ta till sig.

Bryts inte mönstren nu, konstaterar Niklas Piensoho, är församlingen borta inom kanske 10 år? Detta är ett trovärdigt svar efter ett genomgripande analysarbete.

Vilket väljer vi då? Att ta itu med problemen eller att avvakta? Just nu befinner sig frågan i vågskålen. Ska Sveriges kristna bli de första som ger upp frivilligt? Som ger upp mot bättre vetande? Som accepterar de tomma kyrkornas ekande salar...

Alla medlemmar, ledande och aktiva, måste ta till sig nya arbetsmetoder. Nya synsätt och nya aktivitetsformer, samtidigt som det gamla inte lyfts undan.

Förkastar vi vetenskapligt och resultatorienterat analysmaterial för Kanans tungomål? Är vi så rädda för den relevanta företagsterminologin att vi hellre förskansar oss i tomma lokaler? Vågar vi inte se sanningen? Vill vi inte acceptera analysen?

Om vi inte öppnar ögonen och ser vad som pågår kommer vi aldrig att kunna åtgärda. Allt som har liv växer! Frågan är då; växer församlingen i dag?

Församlingsarbetet och dess organisation har i dag många svagheter. En sådan är kommunikation. En annan marknadsföring. Listan kan bli lång.

Församlingarna är i dag fyllda med välutbildade, kompetenta och arbetsvilliga brinnande medlemmar som inte får utlopp för sin arbetsiver på grund av brister i organisationen och delegeringsförmågan. Så passiviseras och marginaliseras människor. Församlingen dräneras och utarmas på tillväxtmöjligheter.

Framgångsrika metoder som Alphaarbetet, måste prioriteras. Liksom exempelvis LP-arbete och arbete bland och med hemlösa.

Kristenheten är förblindad av positivt tänkande! Rent allmänt tror man att all kritik är negativ. Att den kan vara konstruktiv vill man inte se. Men problem är till för att lösas.

Den som ser eller fått insikt om ett problem har ansvar. Den som påtalar det får inte bli betraktad som besserwisser eller jobbig whistleblower.

Niklas Piensohos arbete är profetiskt relaterat. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm har påbörjat ett rekonstruktionsarbete initierat av Gud.

Hjälp oss att se förändringsmodellerna som Guds verktyg till nytta i landets pingstförsamlingar. Gärna i andra samfund också.

Sverige behöver en förnyelse och förändringsvåg i församlingsarbetet. Nu går Filadelfiaförsamlingen i Stockholm före. Låt oss följa i deras spår. Niklas Piensohos bok "Eviga värden - Nödvändig förändring" är ett verktyg som vilken församling som helst kan använda som modell.

Även under Pingst i Sveriges rådslag i maj talades det om församlingsdöd och om generationsväxling. Analys efter analys talar entydigt för att det är tid att handla.

Den flexibilitet och kreativitet som av hävd finns i pingströrelsen är en viktig faktor. Möjlighetstänkandet är av Gud.

Det är tid för nya mönster, nya idéer. Låt oss bygga in en kultur av förändringsbenägenhet och öppenhet. Då kommer förnyelsen att bli trädgårdsmästarens bästa medel för tillväxt.

Trender kommer och går. Negativa spiraler kan brytas, ska brytas.

Pundet har legat nedgrävt för länge. Låt oss gräva upp det till nytta för det konstruktiva arbetet och för människors frälsning.

Låt vågspelet bli en ny våg, en våg av förnyelse som får välla fram i en föryngrings- och tillväxtprocess i varje församling. Det är inte för sent.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Nyheter
Foto: Suvad Mrkonjic/TT