Kristet liv börjar alltid med hjärtat

Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Guds och hedningarnas apostel, Paulus, är inspirerad av Guds Ande när han visar på vem som tillhör Herren Jesus Kristus och vem som inte gör det, han säger: ”Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom” (Rom 8:9). Detta kallas för klartext och är själva definitionen av att ha blivit ett Guds barn genom att ha blivit ”född på nytt”.

I dialog med Nikodemus säger Jesus: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (Joh 3:3).

Att tillhöra Jesus Kristus är att ha gått från död till liv genom att bli delaktig av Guds Andes eviga liv och det har aldrig någonsin, i hela den tvåtusenåriga kristna historien, börjat med en massa kunskap i skallen utan med hjärtats omvändelse från medveten synd och orättfärdighet.

Kunskapen om hur allt hänger samman i Skriften växer sedan fram successivt, vilket i sin tur betingas av individuell språkkunnighet och skiftande inlärningsförmåga. Det kristna livet börjar således inte med kunskap utan med hjärtat, vilket är ett uttryck för människans innersta vilja.

Skulle Migrationsverkets huvudansvariga klara av några basala frågeställningar om hur det går till när en människa blir ”född på nytt”?

Sven Degerfeldt, Göteborg

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo
Premium Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT