Kristna finns också med i ”Människor och tro”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I Dagen den 29 november kritiserade Siewert Öholm P1-programmet ”Människor och tro”. Han döpte om det till ”Människor och islam”. Med en demagogs rätt kan han kalla det vad han vill. Ett program som bevakar ett så känsligt ämne som religion och politik får tåla både saklig och osaklig kritik.Journalistikens grundregel är god research. Siewert Öholm tycks ha glömt detta. Programmet handlar mest om islam och knappast något om pingströrelsen, klagar han. Hur ofta har han lyssnat?Han har missat att vi under senare år gjort åtskilliga program om både den nationella och internationella pingströrelsen. Vi uppmärksammade den internationella utvecklingen före någon annan i Sverige, inte minst genom inträngande intervjuer med den amerikanske statistikern David B Barrett, mannen bakom uppgifterna att pingströrelsen i dag består av omkring en halv miljard medlemmar. Vi sände för några år sedan direkt från Nyhemsveckan och har under 2006 gjort ett specialprogram om pingströrelsens 100 år med reportage från flera av jordens hörn och medverkan av de främsta internationella experterna.Dessutom har vi gjort flera enskilda reportage om pingströrelsen i Sverige och världen (pentekostalismen). Pingstvänner har varit gäster i studion och kommenterat. Allt detta har gått Siwert Öholm förbi.Frågan är vilken journalistik Siewert Öholm förespråkar. 80 procent tillhör Svenska kyrkan, skriver han och menar att kyrkan är underbevakad i förhållande till sin storlek. Vidare påstår han att antalet pingstvänner och muslimer är ungefär lika många i Sverige och världen (vilket är fel, muslimerna uppgår till mer än en miljard) och borde ha samma bevakning. I Siewert Öholms värld görs journalistisk efter statistik. Vad är det för intressant med det?”Människor och tro” är ett nyhets- och aktualitetsprogram med global inriktning. Vi styrs inte av statistik eller medlemssiffror utan av händelser och skeenden i världen. Vi gör inslag, reportage och debatter när det är journalistiskt motiverat. Vår uppgift är att granska, fördjupa och analysera. För att inte styras av övrig nyhetsförmedling i för stor utsträckning för vi ständiga diskussioner inom redaktionen om ämnesval och medverkande, om vi överbevakar eller underbevakar vissa områden.Vi är medvetna om att islam har fått stort utrymme. Skälet till detta är enkelt. Under det senaste året har flera händelser ägt rum som det vore tjänstefel av en livsåskådningsredaktion att inte bevaka. Till exempel Muhammedteckningarna, Bendikt XVI:s tal i Regensburg, de muslimska lärdas unika brev till påven och hans besök i det muslimska Turkiet.Vidare har konflikten mellan islamvärlden och väst fortsatt, likaså spänningen mellan religion och politik i den muslimska världen. Demokrati, mänskliga rättigheter, islamismen och den religiöst drivna terrorismen är ödesfrågor. Frågor som aktualiseras genom invandringen är också viktiga. Dessutom anser vi att det har ett värde att höra muslimska tänkare som Tariq Ramadan, Hassan Hanafi, Mohammad Kamali, Akbar Ahmed och andra som står för ett nytänkande inom islam.Vi kommer att fortsätta på den här linjen. För den skull kommer vi inte försumma det som har allmänintresse inom Svenska kyrkan, pingströrelsen, övriga kyrkor eller i andra religioner. Vårt problem är ofta att vi inte har utrymme för allt som vi skulle vilja uppmärksamma.Välkommen till dagens värld Siewert Öholm.
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Premium
Premium