Kristna läser selektivt om judisk jämställdhet

Det finns mer negativa utsagor om män i Talmud.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag instämmer med Mikael Tellbe om att det finns negativa utsagor om kvinnor i Talmud, men än mer om män. Det är viktigt att påpeka att det inte är utsagor som ska ses som huggna i sten utan är i ett sammanhang av diskussioner mellan olika rabbiner. På så sätt finns det än mer negativa utsagor om män. Det handlar om diskussioner om hur livet är och vad man kan göra åt det som är negativt.

Talmud är inte en regelbok utan en diskussionsbok där olika rabbiners åsikter till och från är som vågor i ett stormigt hav. Vidare är påståendet att ”kvinnor är som generaler och män som fotsoldater” inte något från andra templets tid utan är något som växt fram genom tiden.

Jämför man mellan kvinnors delaktighet i Tanach (GT) och i Paulus brev är skillnaden inte särskild stor. Särskilt om man tittar på matriarkerna såväl som olika judiska kvinnor och jämför med Romarbrevets och Kolosserbrevets avslutning. Man kan då fråga sig hur mycket Jesus och Paulus egentligen skilde sig åt från samtiden i synen på kvinnor?

Amy-Jill Levine, professor och författare till ”The Jewish Annotated New Testament” (2017), hävdar att när kristna kommentatorer hävdar att judendomen förtrycker kvinnor väljer man selektivt ur rabbinsk litteratur. Ofta tar man utsagorna ur sin historiska kontext och gör dem till en normerande sedvänja för den senare andra tempeltiden.

Utifrån Nya testamentet samt andra judiska texter från Josefus till Filon kan vi förstå att även om det var ett patriarkalt system gav det ändå möjligheter åt kvinnor socialt, ekonomiskt och religiöst. Ett betydande exempel är Beruriah, rabbi Meirs välutbildade hustru.

Folke Holtz, medlem i Judiska församlingen och Educator i Stora synagogan i Stockholm

Läs också Mikael Tellbe: Önsketänkande att judiska kvinnor hade ledarroller

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå