Kristna ledare: De 22 pingstpastorerna gör det för lätt för sig om homosexualitet

Sann, kristen, radikal och stark tro menar vi tar sin utgångspunkt i k­ärleken och ett t­ydligt f­okus på Jesus.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Observera att denna debattartikel publicerades 14 april 2015.

 

Det har hänt förut och det händer igen. Det lär inte heller vara sista gången det händer. Några religiösa ledare – 22 pingstpastorer – har satt ner foten och visat var skåpet ska stå (22 pingstpastorer: Bibeln är tydlig om homosexualitet - det är en synd). Argumentet tar sin utgångspunkt i den etablerade uppfattningen om vilken oerhörd dygd det är att tolka Bibeln konservativt. Den mest åtråvärda egenskap en pingstvän kan besitta, verkar det som.

Flera av oss är pingstvänner, samtliga bekänner vi oss till Kristus. Vi upplever oss inte ha några problem i världen med att vara radikala, stå för ”omoderna” värderingar eller vara de enda som tror på Gud bland våra bekanta. Vi har heller inget problem med att förmana våra vänner om vi tror att det b­ehövs.

Men när konservatism blir ett egenvärde i sig, då vrider sig hela den andliga magsäcken i kramper och illamående. Jesus var inte konservativ. Han var modig, utvecklande och utmanande. Han knäppte fariséerna på näsan.

Att ändra sig gällande en ståndpunkt, eller att inte tycka som ”kyrkan” alltid tyckt, kan och bör inte jämställas med att tolka Bibeln liberalt eller att vara revisionistiskt. Att dessa ord dessutom används som skällsord är ännu ett bevis på vilken oerhört ideal konservatismen blivit.

Poängen är att de 22 pingstpastorerna gör det alldeles för lätt för sig. Någonstans måste tolkningen börja och här har en tolkning gjorts, även om de inte vill erkänna det. Om de slutar förneka detta kanske vi faktiskt kan ha en intellektuellt och teologiskt hederlig debatt där vi som systrar och bröder tillsammans försöker förstå hur denna fråga ska bearbetas.

Är vi liberala och revisionistiska om vi påstår att vi tror på kvinnans rätt att undervisa i församlingen? Eller kommer vi kanske ”missa himlen” (läs: hamna i helvetet) då? Om vi älskar Jesus och lever hela våra liv i tro, en tro som inkluderar att kvinnor undervisar, kommer vi till himlen då?

För likaväl som homosexualitet kan diskuteras kan även frågan kring kvinnans rätt att undervisa diskuteras. Och om vi tror att kristna homosexuella riskerar att missa himlen, då vet vi inte heller säkert hur det går med de som ställer sig bakom kvinnligt ledarskap.

Sann, kristen, radikal och stark tro menar vi tar sin utgångspunkt i kärleken och ett tydligt fokus på Jesus. Jesus som både förändrade och förstärkte Ordet. Jesus som aldrig sa något om homosexualitet, men som alltid pratade om kärleken till sin nästa.

Vi måste våga utvecklas i ödmjukhet. Vi måste våga erkänna att vi nu har mer kunskap än vi tidigare haft.

För att säga sig stå för Bibelns tydliga ord är också att stå för att kvinnor inte får undervisa (1 Kor 14:34–35) och att alla från Kreta är feta vilddjur (Tit 1:12). Någonstans måste tolkningen börja, för om vi skulle ta allting bokstavligt skulle vi ha drunknat för länge sedan.

Därför ber vi er, kristna l­edare, att sluta stå på barrikaderna och skylta med hur högt ni håller Guds ord medan vi alla andra faller av. Vi ber er att börja gå ut på gatorna, möta folket och våga tänka om. Tänk om det finns något vi inte vet, något vi inte förstått? Tänk om Gud vill lära oss och våra församlingar något nytt?

Det är sann, hedersvärd, tro. Att våga låta Gud skaka våra segmenterade uppfattningar och föra oss djupare in i evangeliet. Vem vet vad vi hittar där?

Julia Tideström, psykologstudent vid Göteborgs Universitet.
Daniel Sturesson, ledamot, regionfullmäktige i Skåne för Kristdemokraterna.
Ellinor Carlberg Mehrén, komminister i Svenska kyrkan.
Samuel Varg, magic edutainer.
Maja Johansson, ungdomsledare i Equmeniakyrkan.
Patrik Otterman, kårledare, Frälsningsarmén i Malmö.
Anna Lundström, psykologstudent.
Ce Lyrehed, präst i Svenska kyrkan.
Birger Klevestedt, entreprenör, ordförande EKHO Landet Runt.
Irina Sartakova, kantor i Svenska kyrkan.
Jesper Magnell, student, r­östskådespelare.
Dan Tideström, församlingspedagog i Svenska kyrkan.
Sara-Lisa Sandberg, f.d. ungdomsledare.
Malin Sultan, juriststudent vid Göteborgs universitet.
Jenny Berging, kyrkvärd i Equmeniakyrkan.
Sofia Bertilsson, kyrkomusikstuderande.
Maria Rudin, grundskolelärare.
Amelie Roof, student inom folkhälsa, föreläsare.
Rebecca Martinius, medicinsk sekreterare.
Sofia Olofsgård, idrottslärare.
Linnéa Synnöve Carlsson, bioingenjör.

Läs också 22 pingstpastorer: Bibeln är tydlig om homosexualitet - det är en synd

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
- Körsång är en stor verksamhet i Sverige, en viktig verksamhet, sa Anders Tegnell på torsdagens presskonferens.
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo