Kristna värderingar bör spridas

Är det inte så att Jesu lärjungar och den kristna församlingen även bör engagera sig i det samhälle man lever och där sprida kristna värderingar? Det undrar Stefan Swärd i debattsamtalet om tro, politik och Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Fredrik Wenell och David Willgren skriver i Dagen 5/9 om att Sverige inte är ett kristet land. Jag håller med om det mesta av deras resonemang. Att kristen tro handlar om omvändelse och efterföljelse, och att det nya livets livsstil kräver Andens inneboende liv – om detta borde de flesta kristna vara överens. Och att den kristna församlingen ska vara ett ljus och ett salt, ett alternativ, och en gemenskap som lever enligt Jesu undervisning. Vi vill därför se församlingen som frimodiga, trovärdiga vittnen. Vittnen som förkunnar evangeliet, står upp för de svaga, älskar sina fiender, betjänar sitt närområde, ja till och med ger sina liv för sina nästa. Ja visst, vem vill invända mot detta?

Så långt är vi överens. Men sedan kan jag inte följa med i resonemanget.

De skriver att det blir absurt och kanske till och med orättfärdigt att kräva av människor som inte blivit omvända att de ska leva efter Jesu ord. Kristna värderingar kan inte ligga till grund för svenska samhället.

Detta är en rejäl känga åt både Kristdemokraterna, tidningen Dagen och Sveriges Kristna Råd – som har som en gemensam övertygelse att vi ska sprida våra kristna värderingar, och föra in dem i samhällsdebatten och påverka samhället.

Bibeln säger till exempel att man inte ska döda. Som efterföljare till Jesus får vi inte göra det. Vi ska förlåta, vända andra kinden till, löna ont med gott, välsigna och inte förbanna.

Men innebär det att det är okej att leva i ett samhälle där man dödar, inte förlåter, lönar ont med ont, och bara förbannar? Handlar inte detta också om lagstiftning och partipolitik? En liten och marginaliserad kyrka kan knappast påverka särskilt mycket mot våld bara genom sin livsstil. Det behövs väl också lagar som förhindrar dödande och våld?

Bibeln betonar alla människors lika värde, oavsett hudfärg, kön, etnicitet, utbildningsnivå etc. Som efterföljare till Jesus måste vi omvända oss från rasism, mobbning, nedlåtande attityder med mera.

Men innebär det att det är okej att leva i ett samhälle som tolererar rasism, mobbning, diskriminering? Handlar inte detta också om lagstiftning och partipolitik? Att kristna kyrkan lever icke-rasistiskt är väl bra, men hur påverkar det samhället i stort? Behövs inte de kristna värderingarna också i lagstiftningsprocessen?

Annars hade väl Martin Luther King fel. Hade det inte varit tillräckligt att han hade uppmuntrat de kristna att inte vara rasister och att låta kristna församlingar vara miljöer befriade från rasism? Skulle han tvinga sina kristna värderingar på hela amerikanska samhället? Martin Luther King tog med sig sina kristna värderingar in i politiken och samhällsdebatten och försökte lägga dem på hela det amerikanska samhället. Vad är problemet?

Det Europeiska baptistsamfundet driver en kamp mot trafficking, vår tids perversa slavhandel. De gör detta utifrån kristna värderingar. Handlar det om att påtvinga Europa att följa kristna värderingar?

Är det inte så att lärjungen till Jesus och den kristna församlingen, förutom att leva i Jesu efterföljd, och därmed vara goda exempel, även bör engagera sig i det samhälle man lever i och där sprida kristna värderingar för att bekämpa rasism, dödande, diskriminering, trafficking och slavhandel och verka för att partipolitiken och lagstiftningen anammar dessa kristna värderingar?

Inom Sveriges kristna råds miljögrupp planerar vi ett politiskt utspel inför nästa år. Vi vill utifrån kristna värderingar göra ett utspel i klimatfrågan, med syftet att påverka partipolitiken. Gör vi fel enligt Wenell och Willgren?

Jag skulle nog vilja utveckla deras resonemang med någon form av kristen sociallära. Vi kristna bör väl utifrån våra kristna värderingar delta i kampen för ett bättre samhälle?

Den teologi som Wenell och Willgren försvarar drivs av vissa kretsar i USA framförallt i kritik mot det som brukar kallas för kristna högern. Teologin används i praktiken för att få kristna att bli lågmälda i frågor som är kontroversiella, som till exempel äktenskapsfrågan och abortfrågan. Vi bör släppa dessa frågor och acceptera samhällsutvecklingen blir en slutsats. Men en annan effekt blir också att kristen politisk kamp mot orättfärdighet inte blir teologiskt korrekt.

Jag tror inte att Willgren och Wenell tycker så. Men det framgår inte med någon tydlighet utifrån deras artikel.

Stefan Swärd, pastor Folkungakyrkan

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.