Kyrklig kursändring behövs

I stället för fortsatt fokus på ”Kom till oss” borde vi ta Jesus på orden när han sa: ”Gå ut!”. Det skriver församlingsplanteraren Rickard Cruz.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Allt fler har börjat inse behovet av mission och församlingsplantering för att missionsfältet som ibland kallas Sverige ska få genomsyras av de goda nyheterna om Jesus. Än så länge går det dock alldeles för långsamt. I frikyrkosverige läggs det fortfarande ner många fler församlingar än vad som planteras. Trots ljusglimtar går arbetet fortfarande så långsamt att det totalt sett inte ens går att bevara status quo.

Det kommer inte att räcka att bara starta fler, något modernare, kyrkor av den typ som redan finns. För dem som stämmer in i visionen om en “dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike”, som Evangeliska frikyrkan för inte så länge sedan antog, räcker det inte med någonting mindre än en kursändring.

Om samfunden menar allvar med sina målsättningar om X antal nyplanterade församlingar och om existerande församlingar och troende på olika platser vill ta sitt ansvar att utföra uppdraget från Jesus – då har vi inget annat val.

Urkyrkan fungerade som en spretig och brokig rörelse. Det fanns inga högkvarter, inga policydokument och inga välformulerade strategier. Däremot fanns det en visshet om Andens närvaro i varje lärjunge och att det innebar både ett uppdrag och ett mandat att sprida de goda nyheterna om Jesus vidare.

Institutionaliseringen av kyrka började smygande och tidigt och fullbordades under 300-talet. Med professionellt prästerskap, pengaslukande kyrkobyggen, sammansmältning med statsmakten och en tungrodd organisation blev församlingen något helt annat än vad den var från början.

Jag föreslår inte att alla befintliga strukturer ska skrotas men det finns i våra dagar stora fördelar med att återfinna församlingens rörelse-DNA. Missionsuppdraget kommer inte att slutföras om vi förlitar oss på tungrodda organisationer eller att uppdraget ska utföras av professionella präster och pastorer.

Framtidens väg handlar om enkelhet, decentralisering och att mobilisera och träna alla som vill följa Jesus att fungera som bemyndigade ambassadörer för Guds rike. Med enklare former för nya församlingar finns potential att mobilisera många gånger fler pionjärer och församlingsplanterare än någonsin tidigare.

När Jesus gav sina lärjungar missionsuppdraget var uppmaningen oerhört tydlig: Gå ut! Trots det ägnar många församlingar nästan all sin energi på kom-till-oss-verksamheter. Jesus beskriver Guds rike som en surdeg som genomsyrar hela degen, inte ett svart hål som sväljer allt i sin väg.

Tänk om man skulle sluta mäta resultat i hur många som kommer och i stället fundera över hur många som går ut! Tänk om uppdraget att göra lärjungar framför allt inte utfördes genom att samla människor i olika verksamheter utan genom att sända ut folk att möta människor i sin omgivning och där sprida Guds kärlek, dela evan­geliet och göra lärjungar.

Faktum är att Jesus aldrig gav sina lärjungar uppdraget att plantera församlingar. Uppdraget är att göra lärjungar. Jesus har lovat att själv bygga sin församling.

Tänk om alla församlingar, oavsett storlek och form, skulle träna och sända sina medlemmar att göra lärjungar och låta nya församlingar uppstå när människor börjar följa Jesus! Då är jag övertygad om varenda målsättning om församlingsplantering kan nås flera gånger om.

Ett av de största hindren för att få se en rörelse av missionella församlingar är överfokuseringen på församlingstillväxt. I förlängningen gör den församlingen till ett företag, uppdraget förvanskas till arbetet att utöka sina marknadsandelar, församlingens verksamhet blir en produkt och människor potentiella kunder.

Det är inget fel att en församling växer i antal men det är inte det i sig som är församlingens syfte.

Om missionsuppdraget ska bli slutfört i vår tid räcker det inte att fortsätta addera till existerande­ strukturer. Det är dags för en kursändring. I stället för att försöka få fler medlemmar: Gör lärjungar som Jesus och sänd ut dem! I stället för att rekrytera kompetenta medarbetare: Träna ledare och sänd villigt iväg dem för pionjärarbete i nya områden! I stället för att bygga nya lokaler när församlingen har blivit för stor: Sänd ut! Multiplicera! Plantera nytt!

Uppdraget från Jesus att gå ut och göra lärjungar kan inte längre bara vara en av punkterna på programmet.

Församlingen är uppdragets folk. Församlingen har inte ett uppdrag. Uppdraget har en församling.

Rickard Cruz,

församlingsplanterare, bloggare och författare, Helsingborg

Säg din mening

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.