Kyrkovalet handlar om partipolitik

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

I en ledare i tidningen Dagen ifrågasätter opinions- och debattredaktör Elisabeth Sandlund att vi, inför en kunskapsfrukost för journalister, framställt kyrkovalet som en partipolitisk maktkamp.

Ur en journalistisk synvinkel är det svårt att se att kyrkovalet inte fortfarande till delar handlar om partipolitik. Trots att det i dag finns närmare 800 olika nomineringsgrupper, så är det fortfarande Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna som dominerar valet till kyrkans högst beslutande organ, kyrkomötet. I det senaste valet fick de tillsammans 47,24 procent av rösterna, vilket innebär 118 av 251 mandat.

Jag kan inte se att det finns någon anledning varför journalister inte ska bevaka kyrkovalet på samma sätt som man bevakar andra val.

Att Sveriges största medlemsorganisation med 6,2 miljoner medlemmar styrs via ett val där endast omkring 13 procent av de röstberättigade deltar är i sig anmärkningsvärt. Att dessutom en nomineringsgrupp, Sverigedemokraterna, mobiliserar för att, enligt direktcitat av Jimmie Åkesson, ”ta över” är inget annat än ”en rysare”.

Den kunskapsfrukost som vi kommer att ha i dag, och som Elisabeth Sandlund syftar på, ingår i Stockholms domkyrkoförsamlings del av projektet Katedralen som lärandemiljö, inom ramen för Dela tro, dela liv, och har som ett av målen att ge journalister större kunskap om kyrkans verksamhet.

Både kyrkan, dess medlemmar och de som engagerar sig i kyrkopolitiken har allt att vinna på att journalisterna får mer kunskap om valet och därmed får bättre möjligheter att bevaka alla aspekter av det.

Ann Lagerström,

journalist och projektledare, Katedralen – kunskap och fördjupning för journalister, en del av projektet Dela tro, dela liv

Elisabeth Sandlund svarar:

Det är alldeles utmärkt att sprida kunskap om kyrkovalet bland journalister för att öka mediebevakningen. Däremot är det högst tveksamt att framställa valet som en partipolitisk kamp mellan SD och S, vilket riskerar att spä på uppfattningen att kyrkan även i fortsättningen ska styras av politiker.

Samtliga nomineringsgrupper i valet till kyrkomöte ser, som framgick av Dagens dokument, SD som huvudmotståndare och på församlingsnivå är variationerna stora när det gäller vilka valsedlar det finns att välja på.

Elisabeth Sandlund,

opinions- och debattredaktör

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.