Larry Söder: Slarva inte bort människors sista vilja

Att Sverige saknar ett system för att säkerställa en persons sista vilja innebär en allvarlig brist i rättssäkerheten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ett testamente är en persons sista vilja. Därför bör det på alla sätt respekteras och värnas. Ändå är det tyvärr inte ovanligt att testamenten försvinner eller att tvister om testamentens giltighet uppstår. Om detta sker, saknas verktyg för att styrka den avlidnes yttersta önskan. Det kan leda till bråk och splittring inom familjen och i vissa fall att pengar som de närmaste haft rätt till i stället hamnar hos Allmänna arvsfonden.

Därför menar Kristdemokraterna att det är hög tid att upprätta ett testamentsregister som Skatteverket är bäst lämpad att förvalta. Myndigheten har redan ansvar för registrering av dödsfall, utfärdande av dödsfallsintyg och folkbokföring. Dessutom har Skatteverket själva uttryckt sig positivt till att hantera ett testamentsregister vilket hade kunnat fungera på samma sätt som registret över alla äktenskapsförord.

I dag är det många som väljer att förvara sina testamenten i bankfack, hos advokat eller bouppteckningsföretag. Men det innebär inte några garantier för att testamentet faktiskt kommer fram vid testators död. Advokatbyrån kan ha lagts ned eller så har bankfacket inte öppnats framför vittnen, om banken ens tagit emot testamentet.

Avsaknaden av ett testaments­register ökar risken för att testamenten förfalskas, förstörs eller helt enkelt kommer bort. Att förstöra ett testamente är en brottslig handling men risken att bli upptäckt är minimal. Att Sverige saknar ett system för att säkerställa en persons sista vilja innebär en allvarlig brist i rättssäkerheten.

Detta är en fråga som har diskuterats länge men som aldrig nått mål. Kammarkollegiet har haft flera generaldirektörer­ som har förespråkat ett register och Kristdemokraterna har drivit frågan under lång tid. Socialdemokraterna har vidrört frågan men som regering står man nu handlingsförlamad.

Samtidigt är det en politisk fråga där vi har saknat tydliga meningsmotståndare vilket gör obeslutsamheten än mer märklig. Nu är det dags att införa ett testamentsregister och skydda den sista viljan hos en människa.

Larry Söder, vice ordförande i riksdagens civilutskott (KD)

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (97%)
  • Nej (3%)
  • Vet inte (0%)

30 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Bombhot mot kyrka
Jean Vanier
Mobbning mot kristna elever