28 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Lars Adaktusson: Miljöpartiets motvilja mot Israel fortsätter

Försöka duger, heter det. I en mångordig replik på min debattartikel i Dagen (1/6) gör Bodil Valero ett försök att gömma undan fakta. Det skriver Lars Adaktusson.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Valero skriver att miljöpartisterna röstade nej till en gemensam europeisk definition av antisemitism därför att den omöjliggör kritik mot Israel. Vad det handlar om är en definition som arbetats fram av den internationellt ansedda organisationen Holocaust Remembrance Alliance och som Europaparlamentet nu ställer sig bakom. Tvärtemot vad Valero påstår framgår det av organisationens beslutsunderlag att kritik mot Israel inte är liktydig med antisemitism.

"Kritik mot Israel, liknande den som riktas mot andra länder, kan inte betraktas som antisemitism."

Bodil Valeros debattartikel: Adaktussons inlägg är ovärdigt mot antisemitismens offer

Tydligare kan det inte sägas, Valero och hennes kamrater kan även fortsättningsvis kritisera och svartmåla Israel om de så önskar. De behöver heller inte vara oroliga för att det strider mot någon europeisk lagstiftning; den gemensamma definitionen av antisemitism ingår i en resolution som enbart är rådgivande.

"Ett av svensk politiks mest Israelfientliga partier"

Att det förhåller sig på det här sättet känner Bodil Valero självfallet till. Hon vet också att definitionen i fråga tidigare fått stöd av EU-kommissionen samt länderna i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Det är med andra ord inte den påstådda oron för begränsningar av yttrandefriheten som ligger bakom miljöpartisternas beslut att rösta nej till definitionen av antisemitism. Det är i stället oron för att den aktuella resolutionen ska uppfattas som ett stöd för Israel.

Bodil Valero må ha en annan syn, men faktum är att Miljöpartiet ända sedan tillblivelsen har varit ett av svensk politiks mest Israelfientliga partier. Från grundaren Per Gahrton går en rak åsiktsmässig linje till Gustaf Fridolin, Mehmet Kaplan, Yasri Kahn med flera.

Första debattartikeln: Adaktusson: Rödgrönas svek mot antisemitismens offer

Det är i detta perspektiv partikulturen ska förstås, den partikultur som utgjort grogrund för ledande företrädares antisemitiska uttalanden och direktkontakter med Muslimska brödraskapet.

Många med mig som uppskattar Bodil Valero och hennes engagemang för mänskliga rättigheter har anledning att beklaga ställningstagandet mot antisemitismdefinitionen.

Handling tyngre än ord

Lika beklagligt är det att Valero försöker framställa denna definition som starkt ifrågasatt när sanningen är att Europas länder liksom judiska organisationer, politiska partier i Israel och antirasistiska rörelser välkomnar Europaparlamentets beslut.

Bodil Valero skriver att Miljöpartiet under lång tid bekämpat rasism i alla dess former och att hon står bakom det nödvändiga arbetet mot antisemitism.

Det är glädjande och ska välkomnas, frågan är dock vad orden är värda när Miljöpartiet i praktisk handling låter aversion mot Israel väga tyngre än en verkningsfull och effektiv kamp mot antisemitismen.

Lars Adaktusson,
Europaparlamentariker, KD,
Ordförande, Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Fler artiklar