Låt familjerna bestämma om föräldraledigheten

Det är obegripligt att andra partier vill göra sig till förmyndare över småbarnsföräldrar. Det är inte statens uppgift att lagstifta om hur många månader mamman eller pappan ska ta ut, skriver Ebba Busch Thor och Alf Svensson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

De totalitära ideologiernas århundrade borde ligga bakom oss, och vi lever nu i en tid som manar till acceptans av människor och deras olika livsval. Förhoppningsvis. Men trots att historien borde lärt oss läxan finns det politisk-ideologiska krafter som än i dag inte förmår göra den åtskillnad som historien kräver: när dras gränsen för att nyttja statens makt för att tvinga in alla i samma hörn?

Detta är särskilt uppenbart på ett område: kvoteringen av föräldraförsäkringen.

För oss kristdemokrater är det obegripligt att andra politiska partier vill göra sig till förmyndare över småbarnsföräldrar och bestämma över svenska folket. Det är inte statens uppgift att lagstifta om hur många månader mamman eller pappan ska ta ut.

Trygga barn är en vinst för Sverige, det har Kristdemokraterna alltid sagt. Just nu ser vi hur den psykiska ohälsan ökar bland våra barn. Samtidigt ser vi hur tiden de spenderar med sina föräldrar minskar. Skulle det kunna finnas ett samband?

Anknytningen under barnets två, tre första år är helt basal för hur framtiden ska te sig. Och det måste få vara vår viktigaste uppgift – att skapa förutsättningar för att våra barn ska få en trygg uppväxt med en trygg anknytning till mamma och pappa.

Läs mer: 8 av 10: Nej till kvoterad föräldraförsäkring

 

När SIFO nyligen frågade svenska folket svarade 8 av 10 att föräldrarna själva ska få bestämma över hur dagarna fördelas.

Konkret löd frågan: Inom föräldraförsäkringen är tre månader förbehållna mamman och tre månader pappan. En statlig utredning föreslår att den kvoterade tiden ska utökas till fem månader vardera. Anser du att riksdagen ska lagstifta om hur många månader mamman eller pappan ska ta ut. Eller ska föräldrarna själva få bestämma det?

76 procent svarade att föräldrarna ska få bestämma själva. 19 procent svarade att riksdagen ska besluta. 5 procent var tveksamma.

Särskilt intressant är att en majoritet av väljare från samtliga partier delar uppfattningen att detta är en fråga om föräldraansvar, ja, bortsett från Vänsterpartiet (42 procent) och Feministiskt Initiativ (48 procent). Av regeringspartiernas sympatisörer svarar 67 procent (Socialdemokraterna) respektive 56 procent (Miljöpartiet) att det är föräldrarna själva som ska bestämma om fördelningen av föräldraförsäkringen. Bland de fackföreningsanslutna tar LO:s medlemmar tydligast ställning för föräldrarnas rätt att bestämma (80 procent), och endast ”egenföretagare” är mer positiva (87 procent) jämfört med de som är sysselsatta som arbetare (77 procent).

Politiskt har stödet för föräldrarnas självbestämmande starkast stöd hos Kristdemokraterna (100 procent) och Moderaterna (92 procent).

Läs mer: Frida Park: Tafsa inte på föräldradagarna!

 

Detta sänder en tydlig signal i en av valrörelsens viktigaste frågor: hur kan vi stödja föräldrarna så att det får ihop sitt livspussel – utan politikers klåfingrighet? Kristdemokraterna har flera förslag med ambitionen att föräldrar ska få förutsättningar för att själva forma sin och sina barns vardag:

– Flexibel föräldraförsäkring. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningsdagar till varandra eller till andra närstående.

– Barnormsorgspeng. Föräldrar ska få möjlighet att vara hemma med små barn lite längre. Barnomsorgspengen, ska gälla barn som är 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad.

– Olika barnomsorgsformer. Vi vill att det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem.

– Lag om max 12 barn i småbarnsgrupperna

Enligt Lärarföbundets enkätundersökning uppger mellan 80 och 90 procent av de förskollärare som svarat att barngrupperna är större än skolverkets rekommendationer om max tolv barn. Små barngrupper där alla barn blir sedda ska inte vara en rekommendation utan en rättighet. Därför vill vi införa ett lagkrav på barngruppernas storlek.

Trots svenska folkets ovilja mot kvoterad föräldraförsäkring hörs inte denna fråga i de politiska debatterna. Inte i någon tv-sänd debatt har frågan ens berörts i en uppföljningsfråga från journalisterna. Detta är oförsvarligt i en fråga där folket och politiken går så i otakt.

Nu måste politiska makthavare lyssna på vad väljarna säger om att tvångskvotera än mer. Kristdemokraterna lyssnar!

Ebba Busch Thor,

partiledare Kristdemokraterna

Alf Svensson,

fd partiledare Kristdemokraterna

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
MORS DAG
Elinor Tidholm med sina sju biologiska barn. Från vänster: Niklas (svärson), Greta och Linnéa (tvillingar), Elinor (mamman), Alf, Kerstin, Hannele (sittande svärdotter med sonen Eton), Gustav, Gregor och Emeli.
Foto: Privat
Foto: Privat