Låt fastetidens slut bli en vit period för allas bästa

En helt färsk nyhet av dignitet: ledarna i det katolska stiftet Rombo i nordöstra Tanzania har i dagarna gått in i nio dagars fasta för att få ett minskat alkoholmissbruk, som i detta fattiga land gör människor ännu fattigare och barn föräldralösa. Att detta initiativ kommer från katolskt håll, som haft en tillåtande attityd till alkohol, är ju extra belysande och borde väcka andra kyrkotraditioner till liknande initiativ.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Faktum är enligt WHO att tre miljoner människor dör årligen i världen på grund av alkoholmissbruk. Alkohol är därmed nummer sju på listan över dödsorsaker. Den strategi som WHO arbetade fram för åtta år sen för att reducera alkoholmissbruket bedöms i dag av samma organisation ha varit utan större verkan och man har nu antagit en ny strategi, som bland annat inbegriper förbud mot alkoholreklam, strängare straff för rattfylleri och kännbara prishöjningar.

Det man hoppas på är en reaktion från det andliga ledarskapet och från svenskt folkdjup, när man beaktar, att minst 200 000 barn växer upp i så kallade dysfunktionella familjer, där alkoholen spelar en dominerande roll. Bland annat ur ett barnperspektiv borde kampen mot alkoholen intensifieras.

Nu finns det ändå en del goda tecken på tillnyktring i dagens Sverige. Antalet unga helnykterister ökar. Alkoholkonsumtionen bland unga stockholmare har aldrig varit så låg som i dag. Försäljning av alkoholfria viner ökar. Församlingar med alkoholfritt nattvardsvin i svenska kyrkan ökar. Lunds universitet tar krafttag mot ”nollningen”, ett sjukhus i Uppsala kräver en ”vit vecka” innan operation och så vidare. Kanske kunde man följa de katolska ledarna i Tanzania och göra åtminstone slutet av fastetiden till en vit period – för barnens skull och för allas bästa.

Carl-Erik Sahlberg, f d direktor S:ta Clara kyrka, Stockholm

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA