Låt inte Blåkyrkan förvandlas till museum

Beslutet är en skymf mot den heliga Birgitta!

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vart är kyrkan i Sverige på väg? Har hon glömt sitt ursprung och sitt uppdrag? Kyrkan är grundad av Jesus Kristus, och Han har också gett henne uppdraget att leda människor fram till målet Gud Fadern.

Det är upprörande att ledningen för Vadstena och Dals pastorat (kyrkoherde och kyrkoråd) kommit på den befängda idén att för första gången i Blåkyrkans 600-åriga historia be sökare, tvivlare, troende från olika kyrkor och samfund, kort sagt pilgrimer, som söker sig till Sveriges viktigaste pilgrimsort, att betala en avgift.

Gudstron har i alla tider drivit människor att bygga kyrkor, kyrkor till Guds ära och till människors frälsning. Kyrkorummet har stor betydelse för evangelisation. Underskatta inte människors sökande! Människor kan gå in i kyrkorummet tomma andligt sett men påverkas av symboler, tecken på Guds existens, och därför gå ut från kyrkan fyllda av andliga upplevelser som så småningom kan leda fram till en livsväg mot målet Gud. Människan får gratis, av nåd, gå in i Herrens hus. Det är Guds vilja och inget som människan ska stå i vägen för – inte ens präster.

Beslutet är en skymf mot den heliga Birgitta! Hon som grundade Vadstena kloster och därmed också Blåkyrkan. Hon, vars kvarlevor (reliker) är Blåkyrkans viktigaste synliga skatt. Målet för pilgrimer.

Allt kan förlåtas, allt kan ställas tillrätta igen. Kära ledning för Vadstena och Dals pastorat, tillåt Gud förvandla detta mörker till ett ljus, ett hopp, en framtid för människor i vår tid, för besökare från hela vårt land och från andra länder som kommer hit för att få näring i sitt andliga liv.

I dag har pastoratet en dokumenterad god ekonomi – framtiden finns endast hos Gud och vi måste lita på Honom. Investera i människor och inte i byggnader!

Det är också beklagligt att ledningen för pastoratet beslutat att inte återbesätta diakontjänsten förrän 2021. Jesus såg med medlidande på människorna. De var som får utan herde. Både för biskopar, präster och diakoner gäller inte en dag utan hembesök. Hur kan man då vakantsätta diakontjänsten, när så många väntar och längtar efter besök? Ensamheten och otryggheten är svår i vår tid, inte minst för en åldrande befolkning.

Det är stort att ha en vision, ännu större att våga ompröva den och till och med överge den, om man kommit till insikt om att idén kanske inte var den allra bästa.

Mait Fredriksson Stig Göran Björk Tore Hållander

Vadstena

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA