Låt oss adoptera vårt lands utsatta områden!

Jesus vill ge oss nycklarna hur vi ska nå människorna på dessa orter, skriver Birgitta Svensson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

I debattartikeln ”Vi har alldeles för många våldsbejakande extremister”, Dagens Nyheter den 9 januari, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) om den framväxande extremismen i Sverige. Två rapporter, från Försvarshögskolan respektive Expo/Segerstedtsinstitutet om radikala och våldsbejakande islamistiska miljöer, bekräftar den allt svårare hotbilden.

Det är hög tid för det demokratiska samhället att sätta in en motoffensiv, skriver Ann-Sofie Hermansson, och föreslår åtgärder som demokratisering av skolan och att styra upp lagstiftningen, vägra ekonomiskt stöd till icke-demokrater, ta tag i individen samt öka resurserna till polisen och Säpo.

Enligt polisen finns i Sverige 23 ”särskilt utsatta områden” som kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro med svårigheter för Polisen att fullgöra sitt uppdrag, läget anses vara akut. ”Utsatta områden”, 32 orter, kännetecknas av en låg socioekonomisk status, där de kriminella har inverkan på lokalsamhället . Dessutom finns sex ”riskområden”, orter som riskerar att klassificeras som utsatta områden. Efter rapportens publicering för två år sedan har ytterligare områden tillkommit.

I min artikel ”Våldet har blivit vardagsmat” (Dagen 10 januari 2018) refererar jag till Rapports kvällssändning 21 december 2017 som rapporterade om det ökade våldet i Sverige. Men trots ny polischef, fler poliser har man inte fått bukt med våld och dödsskjutningar, tvärtom!

Läs mer | Birgitta Svensson: Våld har blivit vardagsmat, men bön förändrar

 

Hur kunde vårt land förändras på detta sätt och det på så kort tid? De människor som är bosatta i områdena är i huvudsak andra generationens invandrare och vi har med stor tydlighet inte integrerat dem i vårt samhälle, inte delat med oss av värderingar och viktigast av allt, vi kristna har inte tagit vårt ansvar att dela vår kristna tro.

”Hopp för Sverige” heter en mötesserie som är aktuell i vårt land just nu. Finns det då ”Hopp för utsatta områden”? Absolut! Jesus Kristus har en fantastisk plan också för dessa delar av vårt land. Han har dött för var och en som bor där! Han vill ge oss nycklarna hur vi ska nå människorna på dessa orter. Vill han sända människor som Sebastian Stakset, vår tids Nicky Cruz, till Rinkeby och Alby – eller är det möjligen dig och mig?

Tänk om vi kunde ”adoptera” vårt närmaste ”utsatta område” – att med hjälp av Herren verkligen älska detta. Bli vän med någon där, börja be och intressera och engagera oss i dess väl och ve! Inte med dolda motiv, utan med hjärtats kärlek!

Vi väntar på att Herren ska röra vid vårt land, vid hela vårt land! Ordet säger ”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus” (Jes 9:2) och fortfarande gäller: ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed” (Joh. 1:5).

Birgitta Svensson, Hässelby

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT
Debatten om Knutby
Foto: Sandra Lagerstrå
Foto: Sandra Lagerstrå