Lennart Sacrédeus: Vi står tillsammans för KD även i motgångar

Därför är uthållighet, att inte ge upp vid motgångar, så angeläget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

Samling, union, förbund, apell samt folkparti utgör viktiga ingredienser i kristdemokratiska partinamn i Norden och övriga Europa. Det är ingen slump.

Namnvalet vill ge uttryck åt en vilja att förena och samla kristenfolket, kristendomsvänliga, värdekonservativa och andra människor av god vilja som står upp för eviga värden på kristen-filosofisk grund.

Denna politiska samling – och inte att underskatta: mänskliga gemenskap – syftar till att så kraftfullt som möjligt lämna ett värdefullt bidrag till samhället i sin helhet, detta utifrån de två byggstenarna kristen demokrati.

Den kristna demokratin, kristdemokratin, bereder också en miljö för viktiga samtal och politiska ställningstaganden, ja, ett forum för enskilda och kristenheten i stort att verka och mogna inom när det gäller samhällsengagemanget.

Hur fromma och engagerade vi än är i församlings- och kyrkolivet innebär det inte per automatik att det finns en vana, erfarenhet eller kunnande i att hantera det komplexa fält som handlar om gemensamma angelägenheter i kommuner, landsting/regioner, riksdag och regering samt på europeisk (EU) och global (Förenta Nationerna) nivå.

Det är därför som uthållighet, att inte ge upp vid motgångar, är så angeläget – men förvisso ack så svårt – för den långsiktiga möjligheten att verkligen kunna påverka de olika politiska nivåernas inriktning. Kristdemokratin vill erbjuda en politisk hembygd att höra till.

Läs också: Vi står tillsammans för KD även i motgångar
 

Svensk, nordisk, europeisk och global kristdemokratisk politisk gemenskap erbjuder att samlas idémässigt kring kristen inspiration och grundvärderingar, kristen människosyn, etik och moral, mänskliga fri- och rättigheter, skydd för det ofödda livet samt familjens centrala ställning.

Hit hör även social utjämning, ett starkt civilsamhälle med utrymme för självständiga kyrkor och samfund i en religionsvänllig miljö, social och ekologisk marknadsekonomi, subsidiaritet (lägsta effektiva beslutsnivå) samt politisk mitten-höger-positionering.

Dessutom förgudligar inte kristdemokratin politiken, utan erkänner människans – och därmed politikens – ofullkomlighet.

Denna felbarhet gäller naturligtvis även de enskilda kristdemokratiska partierna. Likväl behövs de – på samma sätt som var och en av oss i det gemensamma kristna demokratiska samhällsansvaret för skapelsen. Tillsammans.

Lennart Sacrédeus, riksdagskandidat Dalarna (KD)

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Lilla Erstagården