24 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Liberalism med auktoritära drag

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.

Ledande liberaler vill förbjuda religiösa friskolor, vad det verkar för att det är så svårt att integrera muslimer i det svenska samhället.

De har uttalat: ”Skolan får aldrig bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar – skolan skall vara en fristad från just detta.”

Problemet är att deras uppfattning strider mot internationella konventioner, vilket Jan Björklund som före detta skolminister borde känna till. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna står att "föräldrar har rätt att välja vilken sorts undervisning deras barn ska få."

Själv var jag med och startade den första kristna skolan i Sverige i modern tid. Det var 1971 i Örkelljunga.

Inspiratör var den unge lektorn Sune Lyxell och medarbetaren Anders Lindgren. Vi bröt det svenska skolmonopolet.

När vi arbetade för kristna skolor kunde vi få höra "men då kan marxister också starta egna skolor". "Låt dem", svarade vi.

Att tillåta kristna skolor men förbjuda muslimska skulle kunna uppfattas som diskriminering och strida mot konventioner som Sverige skrivit under.

Vitsen med kristna skolor är att all undervisning genomsyras av en varm kristen atmosfär. Men sekulära liberaler vill ta hand om våra barn och ge dem andra värderingar. Liberalism kan verka fredligt, men här framskymtar totalitära och auktoritära drag.

Varför vill inte liberalerna följa internationella konventioner?

Christian Oscarson,

pensionerad adjunkt och ledare för Kristet samhällsansvar (KSA)

Fler artiklar