Litar vi på den helige Andes ledning?

Om Han inte menar vad Han säger – varför säger Han inte vad han menar då?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Debatt

För Pingstväckelsens folk var det från början viktigt att ta emot Guds ord som det stod skrivet utan att ifrågasätta och tolka in olika sammanhang.

”Tro som det står och du får som du tror”, var en uppmaning som ofta hördes. Många gånger kritiserades rörelsen för denna, i många lärdas tycke, lättsinniga inställning. Faktum är ändå att ”nya rörelsen” hade oerhörd nytta av tidigare ”läsares” enkla, öppna inställning till Skriften. I samband med att Bibeln blev tillgänglig för vanligt folk på vårt eget språk ökade bibelkunskapen dramatiskt.

I nutid är tolkningarna starkt underställda mänskligt, akademiskt inflytande.

Okunnigheten beror inte på att det saknas tillgång till bibelöversättningar, utan snarare på att intresset att läsa har svalnat betänkligt.

Jesus själv svarade lärjungarna på deras frågor om hur man skulle förstå Ordet: ”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er” (Joh 14:26).

En söndagsskolepojke undrade en gång ”Om Han inte menar vad Han säger – varför säger Han inte vad han menar då”.

Många ansträngningar har gjorts för att genom kontext-tänkande anpassa bibeltexter och förlägga dem till en annan tid och därmed mena inte relevant för oss i dag! Därigenom har man känt sig fri att göra förändringar som var otänkbara i begynnelsen. Ifrågasättandet har skadat många och lett till att deras tro slocknat ut!

Det som behöver återupprättas är det fulla beroendet och förtroendet för den helige Andes undervisning enligt Jesu svar till lärjungarna i Joh 14:26.

Tord Israelsson, Örebro

Rösta!

Håller du med debattören?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

  • Ja (0%)
  • Nej (0%)
  • Vet inte (0%)

0 röster

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Lilla Erstagården