Lyssna in andliga hjältar om dopet

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

”Var trogen intill döden, så skall jag giva dig livets krona!” Herrens enträgna vädjan gäller oss i dag, det är Guds eviga nu. I dag står pingstväckelsens folk inför ett ödesdigert vägskäl som aldrig förr! Återigen är det de troendes dop i vatten eller spädbarndop som är före­mål för människomeningar

I Nya Testamentet kan vi läsa och begrunda ett 80-tal ställen där det talas om dopet. Varje allvarlig sanningssökare borde genom ett ärligt, grundligt studium komma till klarhet och visshet och var trogen mot sin bibeltro!

Farhågorna, att relationer med pingstväckelsen i andra länder ska skadas är i högsta grad berättigade, som också Anders Ekstedt och Rauli Lehtonen skriver (Dagen 7/2). Men ännu allvarligare är att relationen med vår Frälsare skadas genom vår olydnad!

Det finns inte rum för en genomgång av historien i en artikel som denna, därför rekommenderas självstudium av kända teologer i vårt land. I pingströrelsen har vi exempel som G E Söderholm, Henning Thulin, Nils Ramselius med flera. Baptisternas Anders Wiberg framstår som en teolog med verklig kunskap i ämnet. Dessa var tidigare kyrkoherdar och präster i Svenska kyrkan. De gav upp en trygg ekonomisk ställning för en oviss tillvaro i den fria väckelserörelsen. Jag rekommenderar starkt att ta del av dessa andliga hjältars väg till det bibliska dopet.

Det handlar inte alls om att vara bättre eller sämre kristna, utan det är troheten mot Guds ord som gäller, och framför allt mot Jesu befallning att hålla allt. Det är oss givet till att efter­följas och upplevas utan något som helst kompromissande från vår sida.

Tord Israelsson, medlem i Pingst Örebro

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.